1 de desembre de 2020 1/12/20

L’ajuntament convoca el Consell Municipal de Medi Ambient centrat en l’impacte de la crisi de la COVID19

  El pròxim dimarts 9 de juny es celebrarà la primera reunió del Consell Municipal de Medi Ambient en este mandat. El vicealcalde i regidor d’Ecologia Urbana, Sergi Campillo, ha explicat que estarà centrat en analitzar els efectes de la pandèmia del coronavirus en el medi ambient i l’entorn natural de la ciutat. «Volem que les entitats membres d’este consell sectorial puguen plantejar les seues propostes i idees per pal·liar esta crisi. Després les remetrem a la Comissió de Reconstrucció que hem creat a l’Ajuntament de València amb el consens del govern i l’oposició per tal que les tinguen en compte en les seues conclusions».

  Campillo ha assenyalat que també està previst donar compte de les actuacions que s’han desenvolupat durant el primer any de mandat des de l’Àrea d’Ecologia Urbana, Emergència Climàtica i Transició Energètica, així com el pla de govern per als pròxims anys.

  El Consell Municipal de Medi Ambient és l’òrgan de participació i coordinació del teixit associatiu en aquest àmbit. La seua creació va ser aprovada per acord plenari l’any 2017. Ara s’ha tornat a activat amb la modificació del seu reglament i esta convocatòria temàtica sobre la COVID-19  L’actuació d’aquest consell municipal és transversal i atén tots els aspectes relacionats amb el benestar mediambiental des del punt de vista econòmic, social, cultural i polític incorporant a aquests la perspectiva de sostenibilitat.

  Entre les seues funcions està la d’impulsar la protecció efectiva del medi ambient en tots els àmbits municipals, a més de fomentar la participació directa i la coordinació de les diferents associacions, institucions, entitats i, fins i tot, iniciatives individuals que treballen en aquest àmbit. A més, s’encarrega d’assessorar en les polítiques de sostenibilitat i preservació del medi ambient, així com emetre informes, de caràcter no vinculant, i formular propostes al municipi en els diferents programes i actuacions orientats a la sensibilització, promoció i defensa del medi ambient.

  Pel que fa a la seua composició, la Presidència l’ocupa l’Alcaldia de l’Ajuntament de València que pot delegar en la Regidoria titular de l’Àrea d’Ecologia Urbana, Emergència Climàtica i Transició Energètica. Formen part entitats ambientalistes com ara SEO/BirdLife, Acció Ecologista Agró i Ecologistes en Acció. També representants de la Federació de Veïns de València, de les universitats públiques, del sector empresarial, sindicats, etc. A més dels representants dels grups polítics de la corporació i les àrees i servicis municipals implicats en la matèria com ara platges, qualitat acústica i de l’aire, jardineria sostenible, gestió de residus urbans i neteja, emergència climàtica i transició energètica, Devesa-Albufera, Pobles de València, mobilitat sostenible, cicle integral de l’aigua, a més de salut i consum responsable.

  Pujar