elperiodic.com
SELECCIONA IDIOMA
Castellano

L'Ajuntament aprova demà l'ordenança que fixa la Taxa que hauran de pagar les empreses de lloguer de VMP

L'Ajuntament aprova demà l'ordenança que fixa la Taxa que hauran de pagar les empreses de lloguer de VMP
  MÉS FOTOS
  L'Ajuntament aprova demà l'ordenança que fixa la Taxa que hauran de pagar les empreses de lloguer de VMP - (foto 2)
  L'Ajuntament aprova demà l'ordenança que fixa la Taxa que hauran de pagar les empreses de lloguer de VMP - (foto 3)
  L'Ajuntament aprova demà l'ordenança que fixa la Taxa que hauran de pagar les empreses de lloguer de VMP - (foto 4)

  Atesa la superfície ocupada i al tipus de vehicle, la taxa per a patinets elèctrics serà de 60 euros per unitat. Per als patinets elèctrics de major grandària, bicicletes elèctriques i similars serà de 70 euros a l'any. Els ciclomotors elèctrics pagaran 78 euros per unitat, les motocicletes elèctriques 82 euros per unitat, i en el cas dels turismes elèctrics, quan estiguen exempts de pagar l'ORA, la taxa serà de 715 euros. En el cas que no estiguen exempts, la taxa a abonar serà de 1.028,34 euros a l'any per cada turisme.

  Segons la proposta d'acord que demà aprovarà la Junta de Govern local «cal exigir la taxa per utilització privativa o aprofitaments especial del domini públic a les empreses que se servixen d'esteper a dur a terme una activitat d'explotació econòmica de caràcter lucratiu vinculada a l'oci i el turisme mitjançant el sistema d'ús compartit de vehicles de mobilitat personal (VMP)». L'ocupació del domini públic – segons la proposta d'acord- es calcularà multiplicant l'ample del vehicle de mobilitat personal pel llarg, al qual caldrà afegir 0’20 centímetres pel llarg en concepte de zona d'accés».

  Esta taxa entrarà en vigor i serà aplicada a partir de l'endemà al de la seua publicació en el Butlletí Oficial de la província i quedar regulada en l'Ordenança Fiscal Reguladora de la Taxa per Utilització Privativa o aprofitament Especial del Domini Públic Local per vehicles VMP i uns altres.

  En la proposta d'acord es puntualitza que «no estaran subjectes a la taxa regulada en esta Ordenança fiscal els qui duguen a terme una utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic local en règim de concessió administrativa per l'Ajuntament de València». 

  Pujar