elperiodic.com
SELECCIONA IDIOMA
Castellano

La justícia denega la pròrroga per al Nou Mestalla i desestima els recursos del València CF

La justícia denega la pròrroga per al Nou Mestalla i desestima els recursos del València CF

  La Secció Primera de la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha desestimat els dos recursos interposats pel València Club de Futbol SAD contra les resolucions de la Generalitat Valenciana que denegaven la pròrroga i declaraven la caducitat anticipada, respectivament, de l'Actuació Territorial Estratègica (LLIGUE) que afectava l'antic i al nou estadi de Mestalla.

  Els magistrats establixen en dos sentències notificades este divendres a les parts que el club va incórrer en diversos incompliments en este pla urbanístic, aprovat definitivament pel Consell al febrer de 2015 i subscrit en un conveni entre totes dues parts a l'abril d'eixe any, com la seua obligació de construir en la fase 1 un hotel icònic en la parcel·la denominada TER-M, en la Zona A “Antic Mestalla”.

  En la primera de les seues demandes, el València CF sol·licitava la nul·litat de la resolució emesa el 10 de novembre de 2021 per la Conselleria d'Economia Sostenible, que rebutjava la reorganització i la pròrroga de les fases previstes per a l'execució de la LLIGUE.

  El Tribunal ha ratificat la legalitat de la resolució administrativa després de determinar que l'entitat “va incomplir, per causes únicament imputables a ell i no a l'Ajuntament de València” la seua obligació de construir, “en l'improrrogable termini de tres anys”, l'hotel abans citat.

  De la mateixa manera -agrega- consta acreditat l'incompliment de totes les obligacions assumides pel club en la Fase II de la LLIGUE, inclosa la finalització de les obres del nou Mestalla i la seua posada en marxa, alguna cosa que la pròpia entitat va reconéixer en un escrit dirigit al Consistori al juliol de 2021.

  Els magistrats descarten que eixos incompliments es degueren a “dilacions procedimentals” o “inactivitat” imputables a l'Ajuntament de València.

  El segon recurs, desestimat íntegrament com l'anterior, es dirigia contra l'acord del Consell de data 29 de juliol de 2022 pel qual es va declarar la resolució anticipada i la caducitat de la ‘LLIGUE València CF’.

  En este cas, el Tribunal rebutja la caducitat dels terminis per a dictar esta resolució administrativa i insistix de nou en l'incompliment del promotor de la seua obligació de construir un hotel en la ‘Zona A Antic Mestalla’.

  Respecte al Nou Mestalla, ja en la fase 2 de la LLIGUE i en la ‘Zona B Corts Valencianes’, la Sala conclou que l'Ajuntament no va aprovar el projecte modificat que va presentar el club al febrer de l'any 2022 perquè “incorria en diverses deficiències, entre elles l'incompliment de la capacitat d'aforament mínim del nou estadi pactat en el conveni”.

  En este sentit, segons el parer dels magistrats, la falta d'aprovació d'eixe nou projecte “no obeïx a inactivitat municipal, sinó a la inidoneidad de la proposta”, així com també “a l'absència de recursos financers per part del promotor per a l'emplene de les obligacions que té compromeses”.

  En eixa mateixa línia d'incompliments de l'actuació urbanística esmenta la segona sentència l'obligació que tenia el València CF de construir un poliesportiu municipal en la parcel·la GSP-1, respecte al que el club va adduir tant una inactivitat per part del Consistori com l'impacte negatiu provocat per la pandèmia de COVID-19 i les dificultats per a obtindre finançament.

  La Sala rebutja, en definitiva, els principals motius al·legats en tots dos recursos i rebat la tesi del recurrent que la denegació de la pròrroga i la declaració de caducitat de la LLIGUE eren mesures desproporcionades i resultaven contràries a l'interés general.

  “El que l'interés general demanda és la ràpida execució de les actuacions previstes en la LLIGUE, que el València Club de Futbol SAD ha incomplit i no ha acreditat poder dur a terme”, precisa el Tribunal.

  Les dos sentències fetes públiques hui no són fermes, perquè contra ambdues cal interposar recurs de cassació davant la Sala Tercera del Tribunal Suprem o bé davant la mateixa Sala del Contenciós del TSJCV.

  Pujar