24 d’octubre de 2019 24/10/19

La Junta de Govern Local aprova les subvencions «per a fomentar la transparència»

La Junta de Govern Local aprova les subvencions «per a fomentar la transparència» - (foto 1)

  La Junta de Govern Local ha aprovat este matí les subvencions «per a fomentar la transparència», l'objectiu de la convocatòria és difondre el concepte de transparència i de govern obert. Amb esta mesura, la Regidoria de Transparència i Govern Obert «busca reforçar la tasca dels centres educatius, associacions i entitats sense ànim de lucre en la difusió i la formació sobre la transparència i el govern obert». Així mateix, les subvencions tenen un pressupost assignat de 50.000 euros, màxim 3.000 per cada projecte.

  «El govern obert suposa un avanç en la millora de la democràcia, posat a l'abast de la ciutadania. Hem de potenciar l'educació en dades obertes basada en el civisme, el coneixement digital i competències transversals, desenvolupant el pensament crític i el treball col·laboratiu de la ciutadania», ha explicat la regidora, Neus Fàbregas Santana.

  D'altra banda, la regidora ha destacat que «la transparència i el govern obert són encara conceptes nous per a part de la ciutadania. És per això que des de les institucions es fomenta aquelles iniciatives destinades a promoure en la ciutadania els valors i funcionament d'estos conceptes».

  Així mateix, les entitats sense ànim de lucre, centres educatius i associacions situades a la ciutat de València interessades a formar a la ciutadania en transparència i govern obert, podran sol·licitar la subvenció durant els 30 dies naturals a comptar del següent al de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el B.O.P.

  La tramitació de la sol·licitud podrà fer-se per via telemàtica a través de la seu electrònica de l'Ajuntament de València. Estes subvencions sí que són compatibles amb unes altres, sempre que siguen per a la mateixa finalitat, atorgades per altres administracions o entitats, i que l'import d'estes, inclosa la que és objecte de la present convocatòria, no supere el cost de l'activitat subvencionada.

  Fábregas ha assenyalat que «en la societat valenciana del segle XXI ha sorgit en l'opinió pública un debat sobre la qualitat de la democràcia actual i les formes en les quals la ciutadania pot influir en l'acció dels governs. Este debat ha portat a les institucions a tractar de desenvolupar noves formes de governança basades en les polítiques de corresponsabilitat entre les institucions i la societat civil, on la participació i la transparència prenen un paper primordial. En este escenari es va produir l'aprovació de la llei 19/2013 de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern».

  ocultar
  La Junta de Govern Local aprova les subvencions «per a fomentar la transparència»
  Pujar