26 de maig de 2020 26/5/20

Un estudi de la Universitat de València advoca per legitimar les polítiques públiques amb processos participatius

Un estudi de la Universitat de València advoca per legitimar les polítiques públiques amb processos participatius - (foto 1)

  La investigació, basada en el procés d’elaboració de la Llei de Serveis Socials de la Comunitat Valenciana, conclou que la participació ciutadana redunda en una major coresponsabilitat de la societat en l’elaboració de les polítiques públiques. El treball, dut a terme per Glòria Maria Caravantes, investigadora en formació a l’Institut Interuniversitari de Desenvolupament Local (IIDL) de la Universitat de València, exposa, no obstant això, la dificultat que les persones usuàries de serveis socials participen en aquests processos.

  D’acord amb l’estudi, tot el procés va suposar, a més d’una legitimació de l’acció política, garantir el dret de participació ciutadana. Glòria Maria Caravantes incideix en el caràcter compartit i plural del projecte, que ha servit per revaloritzar els principis democràtics i el fonament de la cohesió social.

  “No cal oblidar que les persones professionals dels Serveis Socials Municipals són qui més coneixement tenen de la realitat social de les persones. El fet que, a voluntat política, s’impulsaren diferents espais de participació de la societat, ha obligat a cedir en l’estructuració de la norma a qui té responsabilitat política en la matèria”, explica Caravantes. L’autora també destaca que el procés participatiu de gran envergadura escomés a aquesta llei és replicat en altres normes en matèria d’habitatge i educació.

  L’estudi, «El derecho de participación en las políticas sociales: el proceso participativo para la elaboración de la Ley valenciana de Servicios Sociales», descriu les quatre etapes en què es va desenvolupar el procés participatiu d’elaboració de la Llei de Serveis Socials de la Comunitat Valenciana.

  La primera fase, que va abastar d’octubre de 2015 a maig de 2016, va consistir en una consulta oberta a tota la ciutadania mitjançant una plataforma digital de la Generalitat Valenciana. Les persones usuàries de serveis socials, els i les professionals de l’àmbit, així com altres actors (entitats del tercer sector, universitats, sindicats...) van aportar les seues contribucions per al text preparatiu de la llei.

  La segona etapa, que es va prolongar entre desembre de 2016 i novembre de 2017, es va centrar en l’elaboració de fitxes descriptives de distints aspectes de la normativa en preparació, que van ser omplides pels actors socials i per les Entitats Locals. Aquestes respostes foren fonamentals per a la redacció d’un document de treball, elaborat per un grup tècnic i un altre polític, formats per representants municipals i per persones expertes en serveis socials.

  En la tercera fase, es va aprofundir en el contingut del document tècnic i es clarificaren conceptes. Per a recollir l’opinió professional, s’enviaren qüestionaris als agents socials i s’organitzaren unes jornades participatives amb persones expertes de tota Espanya en legislació de tercera generació de serveis socials i persones professionals de Serveis Socials. Amb tota aquesta informació, es va redactar l’Avantprojecte de Llei. Finalment, la quarta etapa va incloure la fase d’al·legacions i la tramitació parlamentària, fins a arribar a la seua aprovació, en gener de 2019.

  Desenvolupament de serveis socials

  La Llei de Serveis Socials va ser aprovada l’any passat amb la finalitat de millorar la situació crítica que presenta la Comunitat Valenciana en l’índex DEC, de desenvolupament del serveis socials. A més, la norma es proposava actualitzar la legislació que regia el model de serveis socials fins al moment, de 1997, que s’havia quedat desfasada, segons les persones impulsores de l’actual llei.

  L’objectiu passava per crear una normativa valenciana de tercera generació, el que implicava la consagració dels serveis socials com un dret subjectiu de la ciutadania i l’elaboració d’un catàleg de prestacions bàsiques per a tota la ciutadania.

  Universitat de València

  Universitat de ValènciaEntrar en el especial
  Pujar