4 de desembre de 2020 4/12/20

La Cavalcada de Reis estarà dedicada enguany a l’ecologia, el medi ambient i la sostenibilitat

La Cavalcada de Reis estarà dedicada enguany a l’ecologia, el medi ambient i la sostenibilitat - (foto 1)
  • La Junta de Govern Local ha aprovat les bases que regularan la participació en la cavalcada per part d’entitats ciutadanes i empreses patrocinadores

MÉS FOTOS
La Cavalcada de Reis estarà dedicada enguany a l’ecologia, el medi ambient i la sostenibilitat - (foto 2)
La Cavalcada de Reis estarà dedicada enguany a l’ecologia, el medi ambient i la sostenibilitat - (foto 3)
La Cavalcada de Reis estarà dedicada enguany a l’ecologia, el medi ambient i la sostenibilitat - (foto 4)

El regidor de Cultura Festiva de l’Ajuntament de València, ha anunciat que la temàtica que ambientarà la Cavalcada de Reis de 2020 serà l’ecologia, el medi ambient i la sostenibilitat. A més, la Junta de Govern Local ha aprovat este divendres les bases que regularan la participació en eixa celebració, on hi haurà un màxim de set empreses patrocinadores que hauran de col·laborar amb una oferta econòmica d’almenys 1.700 euros, IVA inclòs.

“Volem consolidar la Cavalcada de Reis com una  gran celebració que hem modernitzat els darrers anys per fer-la molt més atractiva per al seu públic principal, els xiquets i les xiquetes que el pròxim 5 de gener esperaran ben il·lusionats l’arribada dels Reis Mags”, ha explicat Fuset, qui ha recordat que totes les persones i carrosses que participen en la cavalcada hauran d’estar tematitzades sobre algun aspecte relacionat amb la temàtica d’enguany. Fuset ha afirmat que “València ja té la cavalcada que es mereix i l’èxit de públic i la bona acollida demostra que estem en la bona direcció dins d’un rellançament global de la festa de Nadal a la ciutat”.

La cavalcada seguirà el recorregut habitual a partir de les 18 hores del dia 5 de gener des del Passeig de l’Albereda fins Marqués de Sotelo, passant per Navarro Reverter, General Palanca, General Tovar, Pau, plaça de la Reina, Sant Vicent i la plaça de l’Ajuntament. Un any més, des de la Regidoria de Cultura Festiva s’apunta la necessitat d’evitar llançar els caramels amb força per part de les persones i entitats participants cap al públic, per a evitar possibles ferides, així com tampoc llançar-los prop dels vehicles que desfilen per evitar que els espectadors envaïsquen la calçada, amb el consegüent perill per als xiquets i xiquetes.

Els participants en la Cavalcada de Reis de 2020, entre altres qüestions, hauran de disposar d’un vehicle de motor amb conductor per a traslladar les carrosses tant al lloc de concentració de la Cavalcada com al lloc d’origen quan acabe i per a portar la carrossa durant tot el trajecte; hauran de dur un generador per al funcionament dels equips de llum i so de la carrossa; hauran de protegir de la humitat i la pluja tots els mitjans tècnics necessaris per a la desfilada de la carrossa (generadors, equips de so, llum, cablatge), etc., i assegurar la protecció de les persones i el seu funcionament en cas de condicions atmosfèriques adverses; hauran de protegir totes les carrosses i vehicles autoritzats amb material rígid, des de la plataforma fins a 10 centímetres de terra, a fi d’evitar accidents; faran la instal·lació de tots els elements garantint la seguretat del públic i dels participants; s’asseguraran que els vehicles compten amb tots els permisos i assegurances en vigor; portaran personal d’acompanyament a peu per a garantir la seguretat dels tripulants i de tercers, amb un mínim de quatre persones per carrossa; ajustaran la xifra d’ocupants de les carrosses a la seua capacitat i característiques i totes elles aniran disfressades d’acord amb la temàtica de la Cavalcada; disposaran d’un certificat que confirme que els caramels que repartiran són aptes per a celíacs.

A més, les associacions culturals, festives, esportives, humanitàries o institucions que desitgen participar en la Cavalcada hauran de comunicar-ho i entregar la documentació necessària, sent possible la inclusió a la Cavalcada de Reis d’un màxim de huit entitats.

Per a la selecció d’estes entitats l’Ajuntament de València avaluarà les propostes presentades d’acord amb els següents criteris tècnics i artístics, en el percentatge que es detalla: adequació a la temàtica de la Cavalcada dels Reis (fins a 20 punts), qualitat artística de la proposta presentada (fins a 20 punts), recursos i capacitat per a desenvolupar la proposta (fins a 20 punts), viabilitat tècnica de la proposta (fins a 20 punts) i motivació per a participar en la cavalcada (fins a 20 punts). En tot cas, es donarà prioritat a la participació d’aquelles propostes presentades per entitats que formen part de sectors o àrees que no disposen de cap representació de caràcter institucional en la cavalcada.

PATROCINIS         

També hi podran participar fins a un màxim de set empreses com a patrocinadores. Hauran de presentar tota la documentació necessària a l’Ajuntament en un termini màxim de 10 dies naturals a partir de l’endemà de la publicació en el tauler d’edictes i en la pàgina web de l’Ajuntament.

Per a la selecció d’estes empreses l’Ajuntament de València avaluarà les propostes presentades d’acord amb els criteris següents, en el percentatge que es detalla: millor preu ofertat (fins a 40 punts), tenint en compte que el preu mínim per al patrocini és de 1.700 euros (IVA inclòs) i que l’oferta econòmica major rebrà 40 punts i la resta d’ofertes rebrà la puntuació de forma proporcional; adequació a la temàtica de la Cavalcada dels Reis (fins a 10 punts), qualitat artística de la proposta presentada (fins a 10 punts), recursos i capacitat per a desenvolupar la proposta (fins a 10 punts), viabilitat tècnica de la proposta (fins a 10 punts), motivació per a participar en la cavalcada (fins a 10 punts) i integració de la publicitat de l’empresa en el disseny general i tematització de la carrossa (fins a 10 punts).

Pel que fa als anuncis publicitaris, l’Ajuntament donarà el vistiplau al contingut final. En queden expressament exclosos els continguts de caràcter partidista i no es pot promocionar el consum de drogues, difondre begudes alcohòliques o tabac, ni tindre un contingut violent, sexista, xenòfob o contra els valors democràtics, i en tot cas han d’ajustar-se al que disposa la Llei 34/1988, general de publicitat, sobre publicitat il·lícita, deslleial i enganyosa i qualsevol altra normativa municipal.

Pujar