30 de setembre de 2020 30/9/20

Sueca convoca el concurs del cartell anunciador de la Fira i Festes 2017

Sueca convoca el concurs del cartell anunciador de la Fira i Festes 2017 - (foto 1)
  MÉS FOTOS
  Sueca convoca el concurs del cartell anunciador de la Fira i Festes 2017 - (foto 2)

  L'Ajuntament de Sueca ha convocat, un any més, el concurs per triar el cartell anunciador de la Fira i Festes, que es celebren el proper mes de setembre.

  Segons ha explicat el regidor de Festes, Pau Roselló, el certamen, que manté la mateixa fórmula plantejada en la darrera convocatòria, aposta per blindar el prestigi del guardó, garantint el reconeixement i el criteri professional en l'elecció del nou cartell.

  D'esta manera, el procediment de deliberació del treball guanyador es dividirà en dos fases, com l'any passat, i en ell participaran una comissió mixta formada per representants polítics, concretament pel regidor de Festes, que el presidirà i el regidor de Turisme o persones en qui delegue, així com un regidor o regidora de l'oposició; mentre que l'altra meitat estarà constituïda per professionals o experts en la matèria, el director de l'Escola d'Arts Plàstiques Municipal, un dissenyador/a gràfic i un/a professional de comunicació i publicitat, nomenats ambdós per la Regidoria de Festes.

  D'una banda, el jurat puntuarà els treballs i preseleccionarà cinc d'ells en base als criteris establerts: Qualitat conceptual i tècnica, caràcter original i innovador del disseny i capacitat de transmetre el significat de les Festes de Sueca i els valors que han de regir estos festejos (participació, accessibilitat universal a la festa i la cultura, igualtat, consum responsable i tradició). D'altra banda, en la segona fase, els cinc cartells que obtinguen les puntuacions més altes seran valorats finalment pels professionals o experts que decidiran el cartell guanyador seguint els mateixos criteris de valoració fixats.

  El format del cartell haurà de ser en A3, perquè el jurat puga valorar amb més precisió els treballs i com en les darreres edicions del certamen, s'hauran de presentar muntats en un suport rígid, que no serà mai més gros de 5 mm.

  L'import del premi serà de 800 euros i podran participar-hi totes les persones que ho desitgen a títol personal, autors dels cartells, que hauran de ser originals i inèdits, i es podran presentar un màxim de dos treballs per participant. Les obres presentades hauran de portar obligatòriament el text SUECA, FIRA I FESTES SETEMBRE 2017 i deuran reservar un espai per poder afegir el logotip de l’Ajuntament de Sueca, que es pot descarregar en la web municipal www.sueca.es

  El termini de presentació de treball estarà obert a partir d'este dimecres, 5 de juliol, i finalitzarà el pròxim dimecres 19 de juliol. Tots aquells que vulguen participar en la convocatòria podran presentar la sol·licitud, que s'ajustarà al model de l'annex I de la convocatòria, en el Registre General d'Entrada de l'Ajuntament de Sueca, en horari de 9:00 a 14:00 hores. Els treballs no podran anar signats i es presentaran amb un lema que haurà de figurar en el dors del cartell, sense cap altra dada. En un sobre tancat, a banda, s'inclourà la següent documentació: nom i cognoms de l'autor, DNI, domicili, codi postal, correu electrònic i telèfon de contacte; en l'exterior es farà constar el lema corresponent al cartell.

  Per a més informació, el text íntegre de la convocatòria es pot consultar a www.sueca.es, a l'apartat d'anuncis.

  Pujar