elperiodic.com
SELECCIONA IDIOMA
Castellano

La Regidoria de Comerç de Sueca informa sobre la segona convocatòria de les ajudes Parèntesis del Pla Resistir

La Regidoria de Comerç de Sueca informa sobre la segona convocatòria de les ajudes Parèntesis del Pla Resistir

  L'Ajuntament de Sueca, a través de la Regidoria de Comerç, vol informar la ciutadania sobre la proximitat de la segona convocatòria de les ajudes Parèntesis del Pla Resistir, en la qual s'ha ampliat el llistat de la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques (CNAE) respecte a la convocatòria anterior, com es pot comprovar en el següent enllaç de la nostra web municipal:

  http://www.sueca.es/val/industria-comerc-mercats/page/documentacio-cnae-del-segon-pla-resistir

  “Podran ser beneficiàries d'estes ajudes aquelles persones que no ho hagen sigut en l'anterior convocatòria, tinguen l'activitat inclosa dins de les CNAE anteriors i exercisquen la seua activitat en el terme municipal de Sueca, incloent les entitats locals menors del Perelló i Mareny de Barraquetes”, ha explicat la regidora de Comerç, Manoli Egea. Així mateix, les persones interessades a sol·licitar l'ajuda d'esta segona convocatòria, hauran de complir tots els requisits de les bases, que es publicaran en breu, entre les quals es troba el deure d'estar al corrent en les obligacions tributàries, de la Seguretat Social i de la hisenda municipal, en el moment de presentar la sol·licitud. Per este motiu, des de la Regidoria de Comerç recomanen que si algun/a ciutadà/na interessat/da desconeix la seua situació respecte a les obligacions tributàries municipals, consulte en el SERVIT de l'Ajuntament perquè no li siga denegada automàticament la sol·licitud.

  També es recomana des del departament de Comerç, la conveniència de disposar de tota la documentació preparada abans d'iniciar la tramitació a través de la seu electrònica de l'Ajuntament, a fi d'evitar esmenes posteriors i agilitar el procediment, ja que les ajudes es concediran per estricte ordre d'entrada en el registre. En el següent enllaç es pot consultar tota la documentació requerida per a realitzar la sol·licitud:

  http://www.sueca.es/sites/default/files/comers/documentacio_segona_convocatoria.pdf

  Pujar