12 de desembre de 2019 12/12/19

Signatura d’un conveni per a facilitar l’atenció piscopedagògica a l’alumnat

Signatura d’un conveni per a facilitar l’atenció piscopedagògica a l’alumnat - (foto 1)

  L'alcalde de Sedaví Josep Ferran Baixauli, amb els directors del Col·legi Sedaví José Julio Molina i Alejandra Molina, van signar un conveni per a facilitar l'atenció psicopedagògica a l'alumnat del centre, 2n cicle d'Educació infantil i Primària. Els alumnes de 3 i 4 anys seguiran sent atesos per la professional/tècnica del Gabinet Psicopedagògic Municipal.

  Segons explica la regidora d'Educació Filo Baixauli "L'ajuntament aposta, malgrat ser una competència impròpia, per l'equitat de tot l'alumnat/xiquets/tes del municipi. Després de trobar-se una necessitat evident en aquest servei". Aquest fet suposa que l'atenció a l'alumnat augmenta de 3 hores i mitja fins a quinze hores setmanals.

  L'ajuntament, amb la col·laboració de la direcció del centre i l'AMPA, han treballat per aconseguir aquest conveni de col·laboració, on la psicòloga que s'incorpora te les següents funcions: l'atenció a la diversitat, orientació individual, assessorament grupal, col·laboració i coordinació en tasques d'intervenció logopèdica.

  ocultar
  Signatura d’un conveni per a facilitar l’atenció piscopedagògica a l’alumnat
  Pujar