elperiodic.com
SELECCIONA IDIOMA
Castellano

L'Equip de Govern aclarix que les obres de rehabilitació del Casino de la Gerència estaran destinades exclusivament a donar-li un ús sociocultural

  • Les zones diàfanes de l'edifici s'utilitzaran amb finalitats socioculturals i les habitacions dels antics enginyers tindran un ús d'interpretació de l'edifici

L'Equip de Govern aclarix que les pròximes obres del Casino Gerència del Port de Sagunt restauraran l'edifici amb la finalitat d'habilitar-lo íntegrament i donar-li un ús exclusivament sociocultural. A més, es rehabilitaran les antigues habitacions dels enginyers amb finalitats d'interpretació de l'edifici.

Tal com ha aclarit el regidor de Patrimoni Industrial, Guillermo Sampedro, «respecte al que ha aparegut en premsa, hi ha dir que l'Equip de Govern en cap cas té la intenció de convertir en hotel o donar-li un ús hoteler al Casino o a cap zona del casino. En el propi projecte, que l'han redactat els arquitectes Óscar Cosín i Teresa Lacruz, ja es parla d'ús sociocultural». Així mateix, ha apuntat que les zones diàfanes de l'edifici s'utilitzaran per a fer reunions d'associacions o del propi Ajuntament, xarrades, tallers, cursos, etc.

A més, Sampedro ha explicat que el projecte també contempla la rehabilitació de les antigues habitacions dels enginyers solters «amb mobiliari original recuperat per a fer-les visitables i, sobretot, per a fer una espècie d'ús museístic d'eixes habitacions dels enginyers solters com a record de quan estava la fàbrica oberta».

Així mateix, Guillermo Sampedro ha destacat que «en cap cas es contempla l'ús hoteler en este espai, sí que és veritat que en el projecte, pel fet que el Pla Director de la Gerència sí que incloïa entre els possibles usos, l'ús hoteler, s'ha citat com a possibilitat, però el projecte tècnic actual deixa clar que tindrà un ús sociocultural. La voluntat d'este Equip de Govern és que este espai siga públic i obert, per a associacions i fins i tot per a l'ús del propi Ajuntament».

Concretament en el citat projecte se cita textualment, seguint les directrius del de l'Estudi de Detall i el Pla Director de l'Àrea dotacional de la Gerència que «Les habitacions i els lavabos que hi havia per als enginyers es respectaran tot el possible, fins i tot en el mobiliari i els aparells sanitaris per a un ús d'interpretació de l'edifici ja que és un bé patrimonial important. Així i tot, estes estades estaran dotades de les instal·lacions suficients per a poder ser usades, i en el seu moment, amb les gestions administratives corresponents, puguen ser utilitzades com a ús hoteler», si bé com ja ha aclarit el delegat de Patrimoni Industrial eixe ús mai s'ha considerat i per tant està descartat.

En este sentit, el passat 29 de juliol, data en la qual es van aprovar els plecs que regiran el procés d'adjudicació del contracte d'obres en la Junta de Govern Local, l'Ajuntament de Sagunt a través del Gabinet de Comunicació ja va informar en la notícia publicada en la web de l'ús sociocultural que contemplava la remodelació d'este edifici públic.

D'altra banda, tal com apunta el projecte de les obres respecte als usos de l'edifici després de la remodelació: «El projecte pretén restaurar l'edifici de manera que quedarà habilitat per utilitzar-se com a edifici de pública concurrència amb ús Cultural, que segons el DB SUA del CTE comprén els destinats a restauració, espectacles, reunió, esplai, esport, auditoris, joc i similars».

 Així mateix, el projecte recull que «en tractar-se d'un dels edificis més antics del Port de Sagunt i un dels més emblemàtics, es procurarà respectar el seu valor patrimonial, tenint-se molt en compte en totes les intervencions que es duran a terme. També es respectarà, en la mesura que siga possible, la distribució actual interior de l'edifici i el paviment i els elements originals de la primera planta».

Pujar