elperiodic.com
SELECCIONA IDIOMA
Castellano

L'Audiència Nacional desestima el recurs de Prosagunsa sobre el deslinde del conegut com a malecó de Menera

L'Audiència Nacional desestima el recurs de Prosagunsa sobre el deslinde del conegut com a malecó de Menera
  MÉS FOTOS
  L'Audiència Nacional desestima el recurs de Prosagunsa sobre el deslinde del conegut com a malecó de Menera - (foto 2)
  L'Audiència Nacional desestima el recurs de Prosagunsa sobre el deslinde del conegut com a malecó de Menera - (foto 3)

  Este matí s'ha informat a la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Sagunt i se donarà compte al Ple de la sentència dictada per la Secció primera de la Sala contenciosa administrativa de l'Audiència Nacional, per la qual es desestima el recurs interposat per Promotora Saguntina S.A. (Prosagunsa) contra una resolució de la Ministra de Medi Ambient de 30 de juny de 2014.

  En esta resolució s'aprovava el deslinde que exclou del domini públic marítim terrestre la finca registral nº 37.075, segons el plànol del cap de la Demarcació de Costes de València de gener de 2014, en compliment d'una sentència civil.

  En el recurs presentat, i ara desestimat, la citada empresa sol·licitava l'anul·lació de totes les determinacions que suposen declaració de propietat o fixació de linders de de la finca i anul·lació de les línies que determinen poligonalment els linders nord, sud i est de la finca de Promotora Saguntina. En eixe cas, l'Audiència Nacional no admet esta pretensió en considerar que la sentència de l'Audiència Provincial de 22 de desembre de 2019 no establia, com pretenia en autos Prosagunsa, els límits d'ubicació concreta de la seua parcel·la, ja que açò haurà de ser objecte d'un nou procediment en la jurisdicció civil.

  De fet, es pot concloure que es va usar inadequadament el procediment administratiu de deslinde contingut en la Llei de Costes per a en realitat determinar linders i límits a la finca registral 37.075 quan açò està reservat a la jurisdicció civil.

  A més, l'Audiència Nacional també rebutja la pretensió de Prosagunsa d'eliminació de la línia verda que determina la zona marítim terrestre, segons Ordre Ministerial de 6 de juliol de 1950. En este cas, la Sala determina que es tracta d'una pretensió escassament fundada i el termini de la qual d'impugnació va transcórrer àmpliament.

  I ja finalment, la Sala considera innecessari i ho rebutja de plànol, la declaració que els terrenys inclosos en les zones de servitud de trànsit i de protecció no són de domini públic marítim-terrestre sol·licitada per Prosagunsa, ja que la Llei de Costes ja ho contempla, a més d'incidir que són terrens confrontants al mateix subjectes a les limitacions previstes en esta llei.

  L'alcalde de Sagunt, Quico Fernández, ha recordat que front esta demanda d'expropiació per part d'una empresa privada "nosaltres evidentment estem defensant els drets de l'Ajuntament des de la més pura legalitat" i ha manifestat que determinats "titulars sensacionalistes que no responen a la realitat no ajuden en absolut, ja que hi ha una sentència que denega el recurs de la pròpia empresa respecte de l'acte de delimitació".

  Fernández ha declarat que des de la demarcació de Costas, que depèn del Ministeri de Medi Ambient, es va modificar la línia marítim-terrestre i "nosaltres hem presentat un recurs davant l'Audiència Nacional que estendrà una sentència imminent que esperem que vinga a determinar el que diu la llei, que és que la delimitació del domini marítim-terrestre s'ha de justificar amb dades que reconeguen el caràcter físic i que no pot ser una sentència civil de propietat privada la que determine esta delimitació".

  L'alcalde espera que esta sentència siga favorable ja que entén que la defensa està molt bé construïda i per això "demanem més prudència a l'hora de transmetre informacions que solament afecten a qüestions puntuals sense major rellevància". També ha demanat prudència als grups de l'oposició ja que "estem davant un dels atacs més greus als interessos municipals de les últimes dècades".

  Prosagunsa ha perdut totes les sentències fins al moment en les quals ha sigut part l'Ajuntament de Sagunt

  D'altra banda, cal ressaltar que Prosagunsa ja ha perdut totes les sentències en relació a este assumpte en les quals ha sigut part l'Ajuntament de Sagunt, com la del Tribunal Superior de Justícia de 2015, confirmada pel Tribunal Suprem en 2017, que va desestimar la seua petició d'expropiació a l'Autoritat Portuària de València. En 2014 l'Audiència Provincial de València va desestimar la sol·licitud de Prosagunsa perquè els òrgans judicials declararen que l'Ajuntament de Sagunt estava ocupant béns de la seua propietat i que procedira al seu lliurament a la mercantil.

  També va perdre la sentència en 2017 que va confirmar la mesura cautelar acordada per l'Ajuntament de Sagunt de retirada del clos de plàstic que impedia el trànsit rodat i l'accés al mar per la carretera que discorre pel malecó per existir greus discrepàncies respecte a la seua titularitat.

  En relació a la notícia publicada recentment, cal aclarir que es tracta d'un procediment en el qual encara ha de dictar-se sentència i que solament es referia a la peça separada d'adopció de mesura cautelar sol·licitada per l'ajuntament, per la qual cosa la decisió sobre el fons encara no es coneix.

  Pujar