22 de gener de 2021 22/1/21

L’Ajuntament de Sagunt suspén totes les activitats municipals presencials considerades no essencials

L’Ajuntament de Sagunt suspén totes les activitats municipals presencials considerades no essencials - (foto 1)
  • Els treballadors/es que presten servicis essencials podran continuar oferint-los a través de la modalitat presencial, mentre que aquells que són prescindibles o no compten amb mitjans materials han d'acollir-se al permís retribuït recuperable

L'Ajuntament de Sagunt reduïx els servicis municipals presencials, igual que ha succeït amb les activitats productives del municipi, únicament a aquells que es consideren essencials segons el Reial decret llei publicat el 29 de març. Tal com ha decretat el Govern, des de hui, totes aquelles activitats productives que no són considerades necessàries en la situació d'alarma actual s'han vist forçades a tancar per a reduir al màxim l'exposició de qualsevol ciutadà i ciutadana i evitar la propagació del coronavirus.

En este sentit, totes les empreses del municipi han hagut d'adaptar-se a la situació i tancar les seues portes, tal com ha explicat l'alcalde de Sagunt, Darío Moreno, a excepció d'algunes que compten amb elements de cicles continus i a les quals una parada de colp dels seus sistemes productius «podria generar-los greus perjudicis». En estos casos, i sempre que la Delegació de Govern aprove els seus plans, podran reduir l'activitat de manera gradual, en uns dies, per a evitar un impacte negatiu en la mesura que siga possible.

L'alcalde ha assegurat que tant ASECAM com l'Ajuntament estan treballant conjuntament per a oferir assessorament i suport a totes les empreses de la ciutat que ho necessiten i que poden contactar amb el departament de Promoció Econòmica a través del número 96 265 58 86 o del correu promocioneconomica@aytosagunto.es.

En esta mateixa línia, l'alcalde Darío Moreno ha dictat una resolució d'Alcaldia que determina la suspensió de tota activitat municipal presencial que no resulte vinculada als servicis declarats essencials. Això implica que, tot el personal que puga acollir-se a la modalitat presencial o de teletreball, pot continuar prestant els seus servicis. En canvi, el personal que, per falta de mitjans materials, no puga acollir-se a la modalitat de treball no presencial i els servicis del qual no estiguen inclosos en la relació de servicis essencials, quedarà acollida als termes del Reial decret llei 10/2020, de 29 de març, pel qual es regula un permís retribuït recuperable per a les persones treballadores que no presten servicis essencials, amb la finalitat de reduir la mobilitat de la població en el context de la lluita contra la COVID-19.

Concretament, els serveis municipals que sí que continuen prestant de manera presencial per part del seu personal per considerar-se essencials són els següents: Secretaria General; Intervenció de Fons; Policia Local, Protecció Civil i Guàrdia Rural; Salut Laboral i Prevenció de Riscos Laborals; Serveis Socials i per a Majors, atesos aquells col·lectius especialment vulnerables; departament d'Igualtat; Mobilitat, per a garantir el control del trànsit; i Disciplina Urbanística, quant a declaracions d'amenaça de ruïna imminent o ordres d'execució de conservació de l'edificació que resulten inajornables.

També la Unitat Municipal de Manteniment, per a controlar aquells serveis essencials per a la ciutadania com l'enllumenat públic i manteniment d'infraestructures que puguen afectar la seguretat; departament de Sanitat; Cementeris i servicis funeraris; Comerç i Mercats, per a l'obertura dels mercats municipals; Servei Municipal d'Informació i Comunicacions (SMIC), per a l'adequat funcionament de les xarxes i infraestructures tecnològiques; Gabinet de Comunicació quant a la informació a la ciutadania incloent les xarxes socials; Consergeria i centraleta de telèfons.

Així mateix, els edificis administratius de Camí Real i la Tinença d'Alcaldia del Port de Sagunt romandran tancats, i els treballadors i treballadores que hagen de continuar prestant servicis essencials seran recol·locats en edificis administratius que continuen funcionant.

D'altra banda, la SAG i Aigües de Sagunt sí que garantixen l'adequada prestació dels seus servicis. Tal com ha aclarit Darío Moreno, «s'estan prenent totes les mesures necessàries perquè no hi haja cap mena d'interrupció dels seus serveis i per a donar a la ciutadania tranquil·litat en este sentit». A més, ha explicat que, igual que s'estan reduint aquells servicis que puguen considerar-se no essencials, s'estan reforçant uns altres que sí que són radicalment importants en esta situació.

Per la seua banda, la SAG continuarà amb la gestió sostenible de residus urbans i el seu pla de neteja de l'espai públic, així com amb el manteniment i la neteja d'immobles que es consideren imprescindibles. De la mateixa manera, Aigües de Sagunt continuarà amb el seu treball i pla de contingència sobre el cicle integral de l'aigua per a garantir el subministrament domiciliari d'aigua potable, a més dels servicis de clavegueram i sanejament.

Pujar