31 de maig de 2020 31/5/20

L’Ajuntament de Sagunt demanarà a la Demarcació de Costes que l’informe dels tràmits de redelimitació del domini públic a l’àrea del malecó de Menera

L’Ajuntament de Sagunt demanarà a la Demarcació de Costes que l’informe dels tràmits de redelimitació del domini públic a l’àrea del malecó de Menera - (foto 1)
  • El ple considera, segons la moció de Compromís, que una nova delimitació pot suposar una nova amenaça per als interessos de la ciutat

L’Ajuntament de Sagunt li va a instar a la Demarcació de Costes de València, depenent del Ministeri de Medi Ambient, a que el faça partícip de tots els tràmits en marxa per a redelimitar el domini en l’àrea del Malecó de Menera. Al mateix temps instarà al Ministeri de Medi Ambient  que inicie les gestions necessàries per recuperar la titularitat pública integral dels terrenys inclosos fins ara mateix en el dominic públic de l'àrea del Malecó de Menera, ja siga pel procediment de recuperació possessòria dels béns o per aquells altres procediments contemplats en la legislació vigent que  consideren adequats i oportuns.

El ple ha considerat que una nova delimitació podria suposar de nou una amenaça per als interessos de la nostra ciutat i per això cal tindre una informació detallada i actualitzada, «ja que som l'administració més afectada i a més els que hem demostrat que Costes va actuar de manera irregular».

Estos dos són els acords que adoptà ahir el ple de la Corporació Municipal per unanimitat a proposta del Grup Municipal de Compromís amb una moció presentada pel seu portaveu, Quico Fernández, que incorporà dues esmenes. Una presentada per EU en el sentit de que es done trasllat als serveis jurídics municipals per que informen de quines accions són possibles durant el procés de tramitació dut per la Demarcació de Costes. I una altra presentada per PP per què es done compte a la comissió informativa pertinent de les actuacions i decisions que s’adopten en la tramitació d’este expedient.

Segons s’explica en la part expositiva de la moció, el malecó de Menera és un espai degradat que per la seua ubicació, junt a la platja del Port de Sagunt, presenta moltes possibilitats per a l'ús públic, i per tant l'objectiu de l'Ajuntament de Sagunt és  aconseguir que es consolide com a espai íntegrament destinat al gaudi de tots els ciutadans. Caldria afegir, a més, que el seu caràcter demanial, derivat de la legislació en matèria de Costes, motivà la seua classificació com a dotacional en el PGOU de 1992, per tal d'afavorir-ne l'ús com a bé públic. Malauradament una sentència inesperada va determinar que una part del terreny, encara sense una identificació clara, era de propietat privada.

En la resolució adoptada el 30 de juny de 2014 del Ministeri de Medi Ambient,  es va aprovar una modificació de la delimitació a efectes d’excloure del domini marítim-terrestre la finca registral 37075. Açò va donar peu que l’empresa Prosagunsa, propietària de la citada parcel.la, sol·licitara a l’Ajuntament de Sagunt la seua expropiació estimant el seu valor en 100 milions d'euros aproximadament. El contenciós que a proposta de Compromís va presentar l'Ajuntament contra la nova i arbitrària delimitació  del domini marítim-terrestre, ha sigut favorable als interessos municipals en l’últim pronunciament de l'Audiència Nacional, perquè es va poder demostrar que la delimitació no havia seguit el procediment establert. És més, les cates geològiques que es van aportar com a prova indiquen que no s'havia tingut en compte la naturalesa del subsol, com és preceptiu.

En l’actualitat,«tenim coneixement que la Demarcació de Costes està estudiant tornar a fer una nova delimitació del dominic públic, la qual cosa entenem que és motiu de la màxima preocupació atenent els antecedents. De fet sembla que ja s'estan realitzant treballs sobre el terreny en la línia indicada», finalitza la moció aprovada.

Pujar