27 de novembre de 2020 27/11/20

Esports substituix la il·luminació del pavelló José Veral per tecnologia led

  La Junta de Govern ha adjudicat el contracte per a la substitució de la il·luminació del pavelló José Veral per tecnologia led, a l'empresa Ledeslux Technology per un import de 29.947,50 € (IVA inclòs).

  La nova instal·lació simplifica el sistema d'il·luminació del pavelló, passant de 54 convencionals a 36 projectors led. Estos nous projectors tindran dues fases d'encés, de competició i d'entrenament, regulable mitjançant un reductor lumínic. A més, es podrà fer un enllumenat parcial en cas que solament calga il·luminar un dels camps transversals. Amb esta distribució s'aconseguix, d'una banda, una millora considerable en el sistema d'enllumenat amb una il·luminació superior a la que existix actualment, i per una altra, en disminuir la potència, el consum es veuria reduït en un 66'83 % segons informes tècnics.

  Miguel Chover, regidor d'Esports, ha manifestat que esta actuació en el José Veral es durà a terme perquè és un dels pavellons on més dificultats es tenia de visibilitat: "Hem introduït el sistema led, que és un sistema nou, que tothom pot conéixer i que ens va a permetre un estalvi molt important d'energia. Estimem que en 3 o 4 anys podrem amortitzar esta inversió i podrem aconseguir dues coses: la primera, una millor i major il·luminació per al pavelló, i segon, un estalvi energètic, que lògicament és molt interessant."

  La instal·lació d'il·luminació existent està composta per equips convencionals, 54 projectors de 400 W de potència, més la corresponent a l'equip auxiliar, la qual cosa suposa una elevada potència elèctrica que repercutix tant en el consum energètic com en la potència contractada. En canvi, la nova instal·lació simplifica el sistema d'il·luminació del pavelló, passant de 54 convencionals a 36 projectors led.

  Així mateix, esta instal·lació, disposa d'espais d'entrenament i de competició per a cadascun (tres pistes transversals i la pista principal longitudinal), utilitzant el 100 % de la potència en la zona de competició i solament un 45 % en la d'entrenament.

  Els nous equips led tenen una vida útil molt major que la dels equips convencionals, passant de l'entorn de les 8.000 hores a 50.000 certificades per assaig de laboratori, la qual cosa no solament reduix la despesa en renovació d'equips, sinó també en tasques de manteniment.

  Pujar