25 de setembre de 2020 25/9/20

Educació destina 20.000 euros a subvencionar activitats complementàries dels centres

  L'Ajuntament de Sagunt ha obert el termini de presentació perquè els centres educatius del municipi d'infantil, primària, secundària i especial, així com les AMPAS, sol·liciten les ajudes al foment d'activitats complementàries educatives.

  El delegat d'Educació, José Manuel Tarazona, ha destacat l'aument pressupostari per part de la seua delegació: "tant l'any passat com este s'ha augmentat de 15 a 20 mil euros perquè més col·legis i AMPAS puguen acollir-se perquè estes activitats pensem que són necessàries i ajuden a la formació de l'alumnat i a convertir Sagunt en una ciutat educadora". A més, el regidor ha afegit que "poden ser demanades tant pels col·legis com per les associacions de pares i mares".

  Els projectes o activitats finançables seran aquells la quantitat de participants dels quals siga un mínim de quinze i la durada de l'activitat d'un mínim de dos mesos. S'exclouran aquells projectes esportius, aquells la finalitat exclusiva dels quals siga l'activitat teatral o els que s'incloguen en el projecte curricular del centre.

  Les activitats complementàries d'educació són aquelles que, pel seu caràcter cultural, creatiu, educatiu i lúdic, contribuïxen a la formació integral dels escolars al mateix temps que complixen una funció de suport a la conciliació de la vida familiar i laboral, en realitzar-se dins i fora de l'horari escolar, i permeten una major implicació de pares, mares i alumnes en la seua gestió i organització.

  Estes ajudes tenen com a finalitat donar resposta a la demanda social de la comunitat escolar, en la mesura que contribuïxen a aconseguir una formació integral d'alumnat i permeten una major participació de la comunitat educativa, essencialment de l'alumnat i dels pares, en la gestió, organització i realització d'estes activitats, així com estimular la implicació d'estos sectors en la vida del centre. Al mateix temps, es potencien els valors relacionats amb la socialització, la participació, la cooperació, el respecte a les opinions dels altres i a l'assumpció de responsabilitats, entre d'altres.

  Les AMPAS i els centres, com a persones jurídiques que són hauran de presentar les sol·licituds de forma telemàtica a través de la seu electrònica de l'Ajuntament de Sagunt. És necessari disposar de certificat digital o cl@ve del sol·licitant (centre educatiu o associació).

  Tota la informació sobre estes subvencions està disponible en la web de l'Ajuntament: https://sede.sagunto.es/es-es/Paginas/subvenciones.aspx

  Pujar