21 de setembre de 2020 21/9/20

Demà s'obri el termini per a sol·licitar les beques municipals del Conservatori de Música Joaquín Rodrigo de Sagunt

  • El termini per a presentar la sol·licitud i la documentació finalitza el 5 de febrer de 2020

La regidoria d'Educació ha publicat la convocatòria per a la concessió de beques per a l'alumnat del Conservatori Professional de Música Joaquín Rodrigo de Sagunt. El termini per a presentar les sol·licituds i la documentació estarà obert des de demà i finalitzarà el 5 de febrer de 2020 (les sol·licituds presentades fora de termini seran excloses). Els conceptes a becar són les taxes corresponents a la matrícula i la mensualitat. Estes beques són incompatibles amb altres ajudes atorgades per qualsevol altra administració o entitat pública i que tinguen la mateixa finalitat, és a dir, cursar estudis de música.

La sol·licitud d'estes beques es realitzarà, a través del registre general de l'Ajuntament i per tots els altres mitjans assenyalats per la llei, per mitjà de la presentació dels impresos normalitzats per a la concessió de beques acompanyades de la documentació complementària que es requerix, com és el llibre de família o qualsevol altra documentació que justifique la unitat familiar, així com l'última declaració de la renda efectuada i la còpia del compte bancari a nom del sol·licitant major d'edat. I si l'alumne prové d'un altre conservatori haurà de presentar un certificat de notes de l'últim any.

La beca està dirigida als alumnes empadronats a Sagunt durant l'últim any i que promocionen de curs. Així mateix, estes beques són incompatibles amb altres beques per a la mateixa finalitat i en cas de concessió s'haurà de triar entre una d'elles.

Existix la possibilitat de presentar la sol·licitud telemàtica (juntament amb la resta de documentació), a través de la seu electrònica de l'Ajuntament de Sagunt, sense necessitat de desplaçaments. En este cas, és necessari certificat digital de l'alumne o alumna major d'edat o en cas de ser menor d'edat, del pare, mare o tutor.

En cas de presentar la sol·licitud de manera presencial, s'haurà de realitzar en els registres habilitats (SAIC o PROP), on s'escanejarà la documentació per part del registre i es retornaran els originals a l'interessat.

Pujar