elperiodic.com
SELECCIONA IDIOMA
Castellano

La Corporació Municipal de Sagunt es reunirà presencialment per a celebrar el Ple Ordinari de maig

La Corporació Municipal de Sagunt es reunirà presencialment per a celebrar el Ple Ordinari de maig
  • La sessió ordinària tindrà lloc dijous 27 de maig a les 17.00 hores

  • Es retransmetrà en directe pel canal de YouTube de l'Ajuntament i la web municipal, i la ciutadania tindrà possibilitat de participar per via telefònica a partir de les 19.00 hores en l'apartat de precs i preguntes

L'Ajuntament de Sagunt celebrarà este dijous 27 de maig, a partir de les 17.00 hores, el Ple Ordinari de la Corporació Municipal corresponent a este mes. En esta ocasió es desenvoluparà de manera presencial però, complint amb les normatives d'aforament, prevenció i seguretat enfront de la COVID-19, en el Saló de Plens de la Casa Consistorial solament estaran presents els i les edils dels diversos grups polítics amb representació.

L'alcalde de Sagunt, Darío Moreno, presidirà el Ple, que es retransmetrà en streamig a través del canal de YouTube de l'Ajuntament així com per la pàgina web municipal, on s'activarà arribat el moment un enllaç a la retransmissió, de manera que la ciutadania, els mitjans de comunicació i totes aquelles persones interessades ho podran seguir per esta via. Cal recordar que no serà necessària la instal·lació de cap plataforma o aplicació externa.

La ciutadania, a més d'assistir telemàticament al Ple Ordinari, podrà intervindre en el torn de precs i preguntes a partir de les 19.00 hores. Aquells veïns i veïnes que ho desitgen podran fer-ho en directe a través d'una trucada telefònica que rebran en el seu moment i que serà escoltada per tots els membres de la Corporació en el propi Saló de Plens.

D'altra banda, tota persona que desitge participar en el Ple en eixe torn haurà d'enviar un correu electrònic abans de les 14.00 hores del mateix dijous 27 de maig a participacionpleno@aytosagunto.es o a participaciople@aytosagunto.es, indicant en l'assumpte: “Prec/Pregunta + nom complet de la persona en qüestió”. Dins del missatge haurà d'incloure les seues dades personals (nom, cognoms, DNI i telèfon de contacte). Una vegada realitzat el procés, la persona haurà d'esperar que li telefonen perquè entre en directe per via telefònica per a realitzar la seua intervenció.

Finalment cal assenyalar que totes les peticions de participació que arriben més tard de l'hora indicada no podran atendre's per raons organitzatives.

L'ordre del dia de la sessió ordinària del ple és el següent:

ORDRE DIA SESSIÓ ORDINÀRIA PLE CORPORACIÓ DIA VINT-I-SET DE MAIG DE DOS MIL VINT-I-UN

PART PRIMERA: PART RESOLUTÒRIA.

SECRETARÍA GENERAL

1. Expedient 787375C: Aprovació acta sessió ordinària Ple 210429

2. Expedient 230160R: Nomenament Vocals Titulars i Suplents Consells Sectorials Municipals en representació dels Grups Municipals

PATRIMONI

3. Expedient 734626P: RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE DESPESES MANTENIMENT APLICACIÓ GPA (FACTURES DELS DOS ÙLTIMS TRIMESTRES 2020)

PLANEJAMENT

4. Expedient 773973N: Reconeixement extrajudicial de despeses relació 0-221-322 Expts: 279353Q i 451002R

EDUCACIÓ

5. Expedient 707365C: MODIFICACIÓ REGLAMENT MUNICIPAL D’ABSENTISME ESCOLAR

MEDI AMBIENT

6. Expedient 229138Y: Pla Local de prevenció d’incendis forestals

7. Expedient 458390D: Plan d’Acció per al clima i l’energia sostenible (PACES) del municipi de Sagunt

PROMOCIÓ ECONÒMICA

8. Expedient 746630M: Conveni de col.laboració entre SECOT i l’Ajuntament de Sagunt per a la creació de l’aula Emprenedoria Experiència

PLATGES

9. Expedient 778954F: ADHESIÓ A LA XARXA DE PLATGES SENSE FUMS (LLIURES DE TABAC)

OFICINA PRESSUPOSTÀRIA

10. Expedient 786082F: Exp. 1/21 CE/SC DE CRÈDIT EXTRAORDINARI I/O SUPLEMENT DE CRÈDIT FINANÇAT AMB EL RTGG

SECRETARIA GENERAL

11. Expedient 789678A: Proposició PSOE Defensa de la pesca mediterrània.

12. Expedient 789686M: Proposició PSOE Reforç i posada en Valor de Mesures del Pacte contra la Violència de Gènere.

13. Expedient 789696A: Proposició PSOE Per el dia contra la LGTBIFÒBIA

14. Expedient 789699E: Proposició COMPROMÍS Condemna dels bombardejos a Gaza

15. Expedient 789703K: Proposició COMPROMÍS Instar al Govern Espanyol a la no reimplantació del peatje en autovies i autopistes.

16. Expedient 789719H: Proposició COMPROMÍS Demanar al Ministeri de Cultura que rectifique la referència als orígens de les Bandas de Música Valencianes

17. Expedient789926W: Proposició IP Elaboració de Cens d’ADN Caní.

18. Expedient 789982Y: Proposició PP Sol.licitar al Govern Espanyol que no puge impostos ni impose peatges.

19. Expedient 789987E: Proposició PP Sol.licitar al Govern Espanyol al fet que ingresse els 750 milions d’euros a las entitats locals en concepte de lliurament a compte de l’IVA 2017.

20. Expedient 789991K: Proposició PP Rectificació de la publicació en el BOE de la resolució sobre bandes de música valencianes.

21. Expedient 789931C: Proposició EU Suport a la iniciativa per a una llei que garantisca el dret a l’habitatge.

22. Expedient 789938M: Proposició EU Condemna dels últims atacs de grups israelians a Palestina.

23. Expedient 789725Q: Proposició CIUTADANS Suports a les Societats Musicals de la CCAA Valenciana.

24. Expedient 789962W: Proposició VOX Dispositiu de geolocalització per a persones amb Alzheimer.

25. Expedient 789972J: Proposició VOX Ampliació i Millora dels pipi-cans i creació de zones d’esplai caní.

SEGONA PART: CONTROL I FISCALITZACIÓ DE L’ACCIÓ DE GOVERN LOCAL.

SECRETARIA GENERAL:

26. Expedient 787126F: Donar compte resolucions d'Alcaldia i dels seus Regidors i Regidores delegades adoptades des de la dació de comptes formulada en l' anterior sessió.

INTERVENCIÓ

27. Expedient 761582D: PLE MAIG 2021 INFORMACIÓ AL PLE I TRIMESTRE 2021

28. Expedient 762350W: Ple Maig 2021 Liquidació Pressupost exercici 2019 de l’Ajuntament de Sagunt. Emplenament informació per a la OVEELL

29. Expedient 720884D: 02 Informe resum CONTROL FINANCER PERMANENT I AUDITORIA PÚBLICA realitzats en 2020 (PACF2020)

30. Expedient 768492A: 03 Informe Resum dels resultats del Control Intern 2020

PRECS I PREGUNTES

Pujar