elperiodic.com
SELECCIONA IDIOMA
Castellano

Conclou el projecte de suport educatiu de l'alumnat vulnerable del curs 20/21

Conclou el projecte de suport educatiu de l'alumnat vulnerable del curs 20/21
  • Actuació que ha oferit un aprenentatge compensatori per a afavorir la inclusió socioeducativa, reduir l'absentisme, afavorir la igualtat d'oportunitats i minimitzar els efectes de la pandèmia i el confinament

El departament d'Educació de l'Ajuntament de Sagunt ha desenvolupat durant este curs una sèrie de línies i programes d'actuació orientats a la inclusió socioeducativa i la integració social, dirigits, sobretot, als menors en edat escolar que necessiten suport afegit per ser alumnat vulnerable, bé per causes socioeconòmiques o culturals. L'objectiu d'Educació amb esta iniciativa ha sigut minimitzar les conseqüències de la situació provocada per la pandèmia i els efectes negatius del confinament, que ha suposat la falta d'adquisició de coneixements de manera normalitzada i també la interrupció del desenvolupament psicològic i emocional. En definitiva, un suport amb un aprenentatge compensatori a fi d'afavorir la inclusió socioeducativa, reduir l'absentisme escolar, afavorir la igualtat d'oportunitats i reduir els efectes de la pandèmia i el confinament.

Amb este motiu, ha desenvolupat diferents línies i programes d'actuació establits en la subvenció d'activitats de suport educatiu i extraescolars, Sagunt Ciutat Educadora, sol·licitada pel departament d'Educació, segons una Ordre de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports de la Generalitat Valenciana.

El regidor d'Educació, José Manuel Tarazona, ha explicat la iniciativa: «Davant la situació tan extraordinària que patim, hem orientat els nostres esforços cap a l'alumnat que ha sigut més vulnerable als efectes de la pandèmia, aprofitant les subvencions de la Conselleria d'Educació per a implementar activitats de suport educatiu. Per la qual cosa, hem redoblat els nostres esforços per a atendre mitjançant aquests programes, la inclusió socioeducativa, el control de l'absentisme escolar i la igualtat d'oportunitats que ajuden a superar qualsevol classe de discriminació i l'accessibilitat universal a l'educació. Cal destacar que aquest treball haguera sigut impossible sense els equips de treball i funcionaris del departament d'Educació».

La quantitat destinada a estos programes i tallers ha ascendit a 25.000 €, entre la suma d'activitats, dins de la subvenció d'Activitats de Suport Educatiu i Extraescolars, més les intervencions de les integradores, educadors socials i resta de l'equip de treball del departament d'Educació.

Dins del Projecte General d'Activitats de suport educatiu gestionat pel departament d'Educació, s'han desenvolupat 8 programes durant este curs: programa d'activitats extraescolars de reforç i suport escolar i educació en valors per a l'alumnat d'Educació Primària, Escola Natura, taller d'habilitats socials i taller d'autoestima al PFQB, taller d'habilitats socials i tècniques d'estudi en el PAC, formació en noves tecnologies i maneig de plataformes educatives, programa despertador per a previndre i intervindre en absentisme escolar, programa de seguiment individualitzat per a la prevenció i intervenció en absentisme escolar i programa de desenvolupament d'habilitats socials per a adolescents.

Programa d'activitats extraescolars de reforç i suport escolar i educació en valors per a l'alumnat d'Educació Primària

En este programa, s'han desenvolupat diferents accions educatives de compensació de les desigualtats entre l'alumnat amb un perfil de vulnerabilitat o risc social, així com educació en valors. També s'ha treballat per a previndre situacions d'absentisme escolar en cursos posteriors. Amb la posada en marxa d'este programa s'han suplit les possibles mancances d'aprenentatge creades per la nova situació de pandèmia.

El programa, desenvolupat per ADRA, ha estat dirigit a l'alumnat de 4t, 5é i 6é de Primària de tots dos nuclis urbans dividits en 4 grups: en el Centre Cultural Mario Monreal, en el Col·legi Baladre i en el Centre Azorín, també del barri de Baladre. Estes activitats complementàries han sigut realitzades després de l'horari lectiu ordinari a la vesprada i de dilluns a divendres durant el segon i tercer trimestre, fonamentalment. En tot moment, el grup ha complit la normativa sanitària per a la prevenció de la COVID-19 en l'àmbit educatiu.

Escola natura

Oferta educativa i lúdica dins del Projecte General d'Activitats de Suport Educatiu i Extraescolars, Sagunt Ciutat Educadora amb la finalitat d'acostar l'alumnat a la naturalesa del seu municipi de manera activa i participativa donant a conéixer la biodiversitat de manera més pròxima (riu Palància, jardins urbans, platja, marjal...), mitjançant activitats de reconeixement, millora i seguiment d'espècies o espais, tallers o visites guiades.

El programa desenvolupat per Acció Ecologista Agró, consisteix en activitats setmanals d'educació ambiental per a alumnat de 9-12 anys, d'hora i mitja, desenvolupades durant els primers mesos d'este any 2021, dut a terme en dos seus (Casal Jove/Vilamar i Villar Palasí/San Cristòfol).

Es tracta d'una activitat extraescolar voluntària que a més permet la interacció entre l'alumnat en espais oberts respectant en tot moment les normes de seguretat i prevenció de la COVID-19.

Taller d'habilitats socials i Taller d'Autoestima al PFQB

L'activitat formativa ha estat dirigida a l'alumnat del Programa Formatiu de Qualificació Bàsica (PFQB) d'Activitats auxiliars de comerç, compost per jóvens amb edats compreses entre 16 i 21 anys i que no hagen obtingut el títol de l'ESO. Ha sigut impartit per professionals de l'àmbit de la psicologia, amb 5 sessions, cadascuna de les quals impartides setmanalment, al llarg de març i abril.

Els objectius del programa són, en línies generals, conéixer què són les habilitats socials i com influïxen en la nostra vida social, la comunicació verbal i no verbal, les barreres i els estils comunicatius, què és l'empatia i l'escolta activa, la identificació i la transformació dels conflictes i com gestionar les nostres emocions per a millorar les relacions interpersonals.

El taller d'Autoestima ha tingut com a objectius previstos millorar l'autoconeixement i la percepció d'un mateix i dels altres, l'autoimatge, la valoració del nostre autoconcepte i el respecte i la confiança en les nostres possibilitats.

Taller d'Habilitats Socials i Tècniques d'Estudi en el PAC

Esta activitat de suport educatiu, ha estat dirigida per a previndre i reduir l'absentisme escolar i abandó prematur i perquè este alumnat continue per itineraris formatius o d'inserció sociolaboral.

Taller impartit per experts en este àmbit, dirigit a l'alumnat que este curs està inclòs en el Programa d'Aules Compartides (PAC) d'Imatge personal i el Programa d'Instal·lació elèctrica i manteniment. Alumnat pertanyent a 1r i 2n de l'ESO dels IES. Els objectius principals del taller són: conéixer i implementar les habilitats socials, així com practicar estratègies per a aconseguir unes relacions interpersonals eficaces satisfactòries i, d'altra banda, oferir a l'alumnat l'obtenció de millors resultats acadèmics amb el mateix o menor esforç. El taller s'ha desenvolupat al llarg de 8 setmanes, des de març fins a maig.

Formació en noves tecnologies i maneig de plataformes educatives

Activitat formativa que té com a objectiu ensenyar i recolzar en l'ús de les noves tecnologies en l'àmbit educatiu, sobretot en població vulnerable que més ha patit l'ús de plataformes digitals i ensenyament telemàtic durant la pandèmia. D'esta manera, convertir una amenaça que suposa la utilització de les TIC en l'ensenyament en una oportunitat, perquè estes famílies i alumnat puguen adaptar-se als nous entorns d'aprenentatge.

Este programa formatiu organitzat pel departament d'Educació ha sigut impartit per professionals d’OPEN SPACE, com la resta, ha sigut dirigit a menors de Primària i Secundària i pares d'entorns vulnerables durant dos mesos, de maig a juny de 2021.

Programa despertador per a prevenció i intervenció en absentisme escolar

El Programa Despertador i Seguiment és una mesura de prevenció de l'absentisme escolar, posat en marxa des del departament d'Educació de l'Ajuntament de Sagunt, amb la finalitat d'afavorir l'assistència normalitzada en els centres educatius; intervenint des de l'àmbit personal, social i familiar, fent actuacions en el mateix domicili i acostant-se a l'entorn i a la realitat de l'alumne/a.

S'ha desenvolupat, de gener a juny, per dos integradors socials amb el suport dels educadors socials de departament d'Educació.

Programa de seguiment individualitzat per a la prevenció i intervenció en absentisme escolar

Este programa ha estat dirigit a alumnes de Primària i Secundària amb escassa motivació cap a l'estudi per a previndre i reduir l'absentisme escolar en temps de pandèmia.

S'ha desenvolupat, de gener a juny, per dos integradores socials amb el suport de les educadores socials de departament d'Educació.

Programa de desenvolupament d'habilitats socials per a adolescents

L'objectiu general d'este taller ha sigut potenciar habilitats socials i recursos personals amb alumnat de Secundària, que s'ha detectat que necessitava un suport psicosocial i recursos en la interacció social que puguen usar-se en la seua vida diària per a millorar la qualitat de les seues relacions socials, per a previndre o resoldre dificultats o conflictes en les seues interaccions socials.

Dirigit a adolescents, alumnat de Secundària, distribuïts en dos grups (un en cada nucli del municipi). S'ha desenvolupat, de gener a juny, per dos integradores socials amb el suport de les educadores socials de departament d'Educació.

Pujar