elperiodic.com
SELECCIONA IDIOMA
Castellano

El Ple aprova instar la Junta de Govern a la redacció del Pla d'Actuació Enfront d'Inundacions del Municipi de Sagunt

El Ple aprova instar la Junta de Govern a la redacció del Pla d'Actuació Enfront d'Inundacions del Municipi de Sagunt
  • A fi d'analitzar amb major detalle la incidència del risc en el municipi i establir les mesures preventives i d'intervenció en cas d'emergència

MÉS FOTOS
El Ple aprova instar la Junta de Govern a la redacció del Pla d'Actuació Enfront d'Inundacions del Municipi de Sagunt - (foto 2)

El Ple municipal de l'Ajuntament de Sagunt ha aprovat amb els vots a favor del PSOE, Compromís, Iniciativa Portenya, Partit Popular, Ciutadans i VOX i una abstenció d'Esquerra Unida, la moció presentada per VOX i defensada pel seu portaveu Alejandro Vila, en la qual s'ha acordat instar la Junta de Govern a la redacció, de manera urgent, del Pla d'Actuació Municipal davant el Risc d'Inundacions del Municipi de Sagunt a fi d'analitzar amb major detalle la incidència del risc en el municipi i establir les mesures preventives i d'intervenció en cas d'emergència.

També s'ha acordat instar la Junta de Govern a la seua aprovació i implantació, de manera urgent, «perquè després de les inundacions que ha patit el nostre municipi i d'onze anys transcorreguts des de la seua obligació de redactar-lo, Llei 13/2010, es fa necessari plasmar en el document el protocol d'actuació per a evitar que tornen a repetir-se situacions de risc per a la població i/o els seus béns», tal com recull la moció.

Finalment, el Ple Municipal ha acordat que si el Pla d'Actuació Municipal davant el Risc d'Inundacions (PAMRI) està aprovat per l'Ajuntament, «que es revise tot el protocol d'actuació a veure en què s'ha fallat, que s'esmenen estes deficiències i que s'implanten les millores necessàries».

Segons es puntualitza en el text argumentatiu de la moció, segons establix el Pla Especial enfront del risc d'inundacions, tots els municipis que tinguen risc alt o mitjà d'inundació han d'elaborar el PAMRI, a fi d'analitzar amb major detalle la incidència del risc en el municipi i establir les mesures preventives i d'intervenció en cas d'emergència, amb la finalitat de poder adoptar les mesures de protecció a la població en cas que es donara este tipus d'emergència.

En este sentit, la moció apunta que la ciutat de Sagunt, «com demostra els últims episodis de pluja produïts, és un municipi amb risc mig-alt d'inundació pel que entraria en el llistat de municipis obligats a redactar este document». A més, segons establix la Disposició Addicional Única de la Llei 13/2010, els municipis hauran de tindre aprovats els seus plans d'actuació municipal en cas de presentar riscos específics en el termini màxim de 5 anys.

Així mateix, segons s'afirma en el text aprovat, el PAMRI té la finalitat d'aconseguir la màxima protecció per a les persones, els béns i el medi ambient que puguen resultar afectats per les conseqüències de les inundacions per a això s'establix una estructura jeràrquica i funcional dels mitjans i recursos del municipi, tant públics com privats, que permeta fer front a les situacions de risc o emergència greu.

Els objectius a aconseguir amb el PAMRI són: Preveure l'estructura organitzativa i l'operativitat per a la intervenció en emergències per inundacions en el municipi; determinar els elements vulnerables en funció de l'anàlisi del risc i els nivells del mateix en les diferents zones del terme municipal i delimitar les àrees segons possibles requeriments d'intervenció; especificar els procediments d'informació i alerta a la població; i desenvolupar el catàleg dels mitjans i recursos disponibles en el municipi, així com els mecanismes per a la seua permanent actualització.

Pujar