23 de setembre de 2020 23/9/20

Aigües de Sagunt analitza les alternatives possibles i viables per intentar evitar el problema que hi ha al canal de l'Av. Mediterrani

Aigües de Sagunt analitza les alternatives possibles i viables per intentar evitar el problema que hi ha al canal de l'Av. Mediterrani - (foto 1)
  • “A partir d'ara s'analitzarà i es faran les inversions adients per evitar este problema” ha assenyalat el regidor delegat de Manteniment, Pepe Gil

El departament de Manteniment ha encarregat a Aigües de Sagunt que analitze totes les alternatives possibles i viables per intentar evitar el problema que hi ha al canal de desembocadura al mar de les aigües pluvials de l'avinguda Mediterrani del Port de Sagunt, situat en l'extrem nord de l'avinguda que, a causa de les filtracions del nivell freàtic de l'aigua del mar i de la mateixa terra, sorgix aigua que sembla que està bruta quan realment és aigua que aflora de davall de la superfície.

Així mateix, el passat dimecres 4 de setembre de 2019, es va realitzar una visita a la zona i es va comprovar l'estat en el qual es troba el canal. Segons l'informe realitzat, si bé és cert que es tracta d'aigua estancada, l'estat visual que presenta no és d'aigua amb un elevat grau de descomposició. Tampoc es va detectar la presència de mosquits o altres insectes. Esta impressió concorda amb les conclusions de les anàlisis prèvies realitzades, segons les quals es tractaria d'aigua procedent del nivell freàtic amb una taxa de renovació molt baixa, però no nul·la, ja que l'aigua evaporada es renovaria per l'aportació del nivell freàtic.

En este sentit, el regidor delegat de Manteniment, Pepe Gil, ha assenyalat que “Aigües de Sagunt ens ha presentat l'estudi d'alternatives per a eliminar l'estancament d'aigües que es produeix al canal que hi ha al final de l'avinguda Mediterrani, conegut com el de Ciudad Mar. Les propostes van des de prolongar els espigons que hi ha allí fins a la instal·lació de bombes”.

Des de Manteniment assenyalen que durant les últimes pluges es va eliminar tota la terra que hi havia perquè l'aigua poguera eixir, però això no va ser suficient pel fet que la constitució de la mateixa gola fa que es tape quan ve temporal de llevant.

A la vista d'esta problemàtica, l'informe realitzat per Aigües de Sagunt planteja una sèrie de diferents alternatives entre les quals destaquen, d'una banda, la retirada periòdica dels sediments que obstaculitzen el canal, d'altra banda, el recreixement i prolongació del dic de protecció del canal pel costat nord i, finalment, la renovació de l'aigua mitjançant bombament.

Amb això, una vegada estudiades i analitzades totes les alternatives presentades i una vegada descartades algunes d'elles a causa de la seua complexitat o al seu escàs grau de millora, l'estudi proposa el següent pla d'acció.

En primer lloc, retirar els sediments que actualment obstaculitzen el canal. Tot seguit realitzar un seguiment de l'evolució de la qualitat de l'aigua del canal, de les queixes “fundades” del veïnat i del nivell de sediments en el fons del canal. Més tard es pretén establir un criteri per a determinar quan repetir la neteja de sediments. Després d'un període mínim d'un any de seguiment, determinar si és necessari dur a terme l'alternativa de renovació de l'aigua mitjançant bombament en funció de l'evolució de la qualitat de l'aigua del canal i de les queixes “fundades” del veïnat. Finalment, després d'un període mínim de 5 anys de seguiment, determinar la conveniència de realitzar un estudi econòmic comparatiu entre l'alternativa de retirar periòdicament els sediments que obstaculitzen el canal i l'alternativa que prolonga el dic de protecció en funció de l'evolució del nivell de sediments registrat en el fons del canal.

Pujar