Castellano

Els registradors valencians detecten sis casos sospitosos de blanqueig de capitals al dia

Els registradors valencians detecten sis casos sospitosos de blanqueig de capitals al dia

  Els registres de la propietat, mercantils i de béns mobles de la Comunitat Valenciana van alertar de 1.125 possibles casos de blanqueig de capitals durant el primer semestre d'enguany, el que llança una mitjana de 6'2 casos sospitosos per dia.

  D'aqueixes alertes, 608 van procedir dels registres Mercantils i de Béns Mobles, situant a la Comunitat Valenciana en la tercera autonomia que més alertes va registrar per darrere tan sols de Madrid (4.913) i Catalunya (2.659). A una distància considerable li segueixen Andalusia (363) i Balears (320).

  La resta d'alertes, 517, van procedir dels registres de la Propietat. En aquest cas, la Comunitat Valenciana se situa en quart lloc en número d'alertes informades al Centre Registral Antiblanqueo (CRAB), per darrere dels deganats de Madrid (702), Andalusia Oriental (622) i Andalusia Occidental (582).

  Xifres similars a 2019

  En tota Espanya s'han informat 14.430 possibles operacions de blanqueig de capitals durant el primer semestre de l'any, xifra molt similar a la registrada en el mateix període de 2019, on es van detectar 15.690 alertes.

  Al llarg de tot l'exercici 2019 es van comptabilitzar 31.798 alertes a Espanya, quasi deu mil més que en 2018. D'elles, 3.722 van procedir dels registres de la Comunitat Valenciana, sent la segona regió que més alertes va informar per part dels registres de la Propietat, i la tercera en el cas dels registres Mercantils i de Béns Mobles.

  Centre Registral Antiblanqueo

  El Centre Registral Antiblanqueo (CRAB) és l'òrgan centralitzat de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme del Col·legi de Registradors d'Espanya. Va entrar en vigor al març de 2016 i actua amb plena autonomia tècnica, no podent recaptar o rebre instruccions, generals o específiques, dels òrgans de l'organització col·legial.

  La seua principal funció és intensificar i canalitzar la col·laboració dels registradors amb les autoritats judicials, policials i administratives, responsables de la prevenció i repressió del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme, sense perjudici de la responsabilitat directa dels Registradors.

  El CRAB té com a finalitat minorar la càrrega de treball del SEPBLAC (Unitat d'Intel·ligència Financera), en realitzar una labor d'anàlisi integrada, i eximir de responsabilitat als registradors que detecten una possible operació sospitosa de blanqueig de capitals i la comuniquen al seu òrgan centralitzat de prevenció, a més de donar-los suport en el compliment de les seues obligacions legals (control intern, verificació de sancionats, formació...).

  Les principals qüestions que valora a l'hora de detectar operacions irregulars són l'ús de mitjans de pagament opacs, els vincles amb paradisos fiscals i les alteracions de valor (més en el Registre de la Propietat, encara que també el Registre Mercantil pot advertir un canvi en el valor d'una societat limitada després d'una ampliació de capital).

  Pujar