27 de maig de 2020 27/5/20

Rafelbunyol prima l'accessibilitat i la sostenibilitat

  Rafelbunyol concedeix la primera llicència acollida a la nova Ordenança Municipal de Rehabilitació d'Edificis perquè una finca fora d'ordenació instal·le un ascensor prioritzant l'accessibilitat i la protecció als col·lectius més vulnerables enfront de l'antiga Llei d'Ordenació de l'Edificació.

  El passat 23 de juny va ser publicada en el BOP aquesta nova ordenança municipal que suposa una modificació del Reglament d'Urbanisme per a incorporar la filosofia de la nova política d'habitatge acordat en el marc del Diàleg Social i que es resumeix en les denominades "tres R", de rehabilitació, regeneració i renovació urbanes.

  Gràcies a aquesta ordenança s'ha aconseguit que un nombre important de famílies d'un edifici exercisquen el seu dret a l'accessibilitat universal. Uns beneficis als quals qualsevol persona del municipi pot acollir-se gràcies a aquesta regulació que promou les condicions bàsiques d'accessibilitat, en particular la instal·lació de rampes, ascensors i altres mecanismes d'elevació, així com la implementació de mesures de disseny, estalvi, eficiència energètica i utilització d'energies renovables en els edificis, instal·lacions i construccions existents.

  Amb aquest reglament, redactat amb la finalitat de la generar la rehabilitació urbana, "impulsarem la construcció i a la creació de nous llocs de treball en aquest sector" afirma Fran López, alcalde de Rafelbunyol, a més de "complir els objectius de crear una localitat sostenible basada en l'eficiència energètica i la lluita contra el canvi climàtic".

  Unes iniciatives de sostenibilitat el compromís municipal de la qual ha quedat palesa en l'adhesió de l'Ajuntament de Rafelbunyol a l' "Alianza de las ciudades por el desarrollo sostenible", el Pacto de Alcaldes para el Clima y la Energía", la Xarxa de Municipis Valencians Cap a la Sostenibilitat, la "Economía Circular de la Declaración de Sevilla" i l'Agenda 21; i l'execució del qual serà possible gràcies a la sinergia de totes aquestes plataformes amb objectius estratègics i línies d'actuació comunes i transversals.

  Pujar