20 de gener de 2020 20/1/20

Rafelbunyol presenta la primera Ordenança Municipal de Protecció del Menor a Espanya

Rafelbunyol presenta la primera Ordenança Municipal de Protecció del Menor a Espanya - (foto 1)

  Rafelbunyol presenta la Primera Ordenança Municipal de Protecció del Menor a Espanya. Una ordenança aprovada per unanimitat en ple que ja ha sigut presentada públicament durant les Jornades del Menor, organitzades per l'Institut Valencià de Seguretat Pública.

  Es tracta d'una ordenança de caràcter positiu, sense voluntat sancionadora, realitzada amb l'objectiu d'entendre les necessitats reals de la població menor d'edat Un reglament que s'encarrega de la coordinació de tots els i les professionals, que en l'àmbit municipal, intervenen d'una manera o una altra amb menors per a evitar situacions de risc i/o desprotecció.

  No es tracta únicament de coordinar als departaments implicats en el municipi, tals com a Serveis Socials, Policia Local o la Regidoria d'Educació al costat d'altres provinents d'altres institucions amb les quals treballen directament com els Centres Educatius, Sanitat, Guàrdia Civil o la Mancomunitat, sinó també del desenvolupament d'activitats conjuntes en temes tan importants com l'assetjament escolar, el programa d'absentisme i la prevenció de consum de drogues i d'alcohol. Temes que ja estan sent abordats i treballant activament en ells però que es van a protocolitzar gràcies a aquesta ordenança per a combatre'ls de manera més efectiva.

  Aquesta ordenança es compon de 3 parts:

  - Els drets i deures dels i les menors, en la qual es fa referència a les situacions de risc.

  - Composició i funcionament de la Comissió Municipal en matèria de menors, en la qual estaran representats tots els agents socials municipals relacionats amb menors, juntament amb membres de l'Administració de l'Estat i l'Autonòmica.

  - Finalment, conscients de la important labor en matèria de protecció social que desenvolupa el Cos de Policia Local, en ser coneixedor de la realitat quotidiana i estar en contacte amb totes les institucions socials, es crea i regula la figura d'Agent Tutor dins del model de Policia Comunitària adoptat que té una regulació especial per primera vegada a Espanya. L'Agent Tutor es converteix en una figura especialitzada en l'atenció policial als menors, en la detecció d'aquells casos individuals i la vigilància de les condicions en la via pública, especialment en els entorns escolars, que puguen constituir un risc per als menors, col·laborant amb altres serveis i institucions en la solució de conflictes en virtut de l'establit en la present ordenança.

  La Federació Espanyola de Municipis i Províncies ha sol·licitat a l'Ajuntament de Rafelbunyol el contingut de l'Ordenança per a utilitzar-la com a model perquè és la primera vegada que s'aborda d'una manera integral les diferents formes d'intervenció davant les problemàtiques de la població menor.

  ocultar
  Rafelbunyol presenta la primera Ordenança Municipal de Protecció del Menor a Espanya
  Pujar