13 d’agost de 2020 13/8/20

Rafelbunyol multarà amb 3000 € a les persones propietaries dels solars en males condicions

  • L'Ajuntament de Rafelbunyol aprova una nova ordenança reguladora de neteja de solars

L'Ajuntament de Rafelbunyol podrà imposar sancions de fins a 3.000 € als veïns i veïnes que no complisquen el seu deure de mantindre en bon estat dels solars de la seua propietat. Multes que intentaran atallar l'incivisme i que estan recollides en la nova Ordenança Reguladora de Neteja i Tancament de Solars i Terrenys que va ser aprovada per unanimitat dilluns passat en ple.

Les persones propietàries de tota classe de terrenys tenen l'obligació de mantindre'ls en condicions de seguretat, salubritat i adorn públic. Les males condicions de tacaments en uns casos, o l'absència de la tanca en uns altres, determinen l'acumulació de fems amb el consegüent increment de males olors i la constitució de focus d'infecció d'efectes molt negatius tant per a la salubritat i higiene públiques com per a l'estètica de Rafelbunyol.

Després de la recepció de nombroses queixes veïnals i amb l'objectiu de mantindre els solars lliures de deixalles i residus i en les degudes condicions de neteja que eviten la freqüent invasió de rosegadors, ha elaborat una nova ordenança que regula els requisits i sancions per l'incompliment del deure legal de conservació, així com l'execució subsidiària com a resposta municipal enfront de la inactivitat d'algunes persones propietàries.

Un marc regulador i sancionador que s'ha posat en marxa amb una doble funció: d'una banda la correcta salubritat i per un altre com solució al problema de l'estacionament de vehicles en la zona urbana davant la gran demanda d'aparcament i la insuficiència d'espais habilitats a aquest efecte.

Ja que, tal com es recull en l'article 7 d'aquest document, a fi d'evitar la deterioració dels solars, l'Ajuntament podrà autoritzar sobre els mateixos els usos provisionals següents: esbarjo per a la infància, esplais amb instal·lacions provisionals de caràcter desmuntable, zones enjardinades temporals, aparcaments de vehicles a l'aire lliure o horts urbans.

Pujar