Castellano

Quan és l'últim dia per a fer la declaració de la renda?

Quan és l'últim dia per a fer la declaració de la renda?
 • Està previst que es presenten 21.921.000 declaracions, un 0,9% més que l'any anterior

El passat 6 d'abril començava el termini per a presentar la declaració de la renda corresponent al 2021. Un període que finalitzarà el 30 de juny per a declaracions tant a ingressar com a retornar, si bé el termini en les declaracions a ingressar amb domiciliació bancària conclourà el 27 de juny.

Està previst que es presenten 21.921.000 declaracions, un 0,9% més que l'any anterior. D'aqueix total, s'espera que 14.350.000 donen dret a devolució, dos terços del total i un 1,1% més que l'any anterior, per un import estimat de 11.122 milions d'euros (5,8% més). Els contribuents que compten amb declaracions a ingressar (prop de 5.971.000, un 1,5% menys, per import de 13.400 milions), igual que tots els anys no realitzaran els primers pagaments fins al final de la campanya.

Qui no estan obligats a declarar

En termes generals, no estan obligats els contribuents amb rendes exclusivament procedents del treball fins a un import de 22.000 euros anuals. No obstant això, aquest límit es redueix si els rendiments procedeixen de més d'un pagador (excepte excepcions), o també quan el pagador no està obligat a retindre i quan els rendiments estan subjectes a un tipus fix de retenció. En tals casos, el límit és de 14.000 euros anuals.

Tots dos límits continuen sent vàlids per a no declarar si el contribuent compta, en el seu lloc, o a més, amb els següents rendiments íntegres:

Dividends, interessos i guanys patrimonials sotmesos a retenció amb un topall conjunt de 1.600 euros.

Rendes immobiliàries imputades, rendiments íntegres del capital mobiliari no subjectes a retenció derivats de lletres del Tresor i subvencions per a l'adquisició d'habitatges protegits o de preu taxat, i altres guanys patrimonials derivades d'ajudes públiques, amb el límit conjunt de 1.000 euros.

Igual que l'any anterior, tampoc estaran obligats els contribuents que compten amb rendiments del treball, capital i activitats econòmiques, així com guanys patrimonials (subvencions, premis i altres), amb el límit conjunt de 1.000 euros, juntament amb pèrdues patrimonials inferiors a 500 euros.

D'altra banda, es recorda que els beneficiaris de l'Ingrés Mínim Vital han de presentar la declaració, d'acord amb la normativa que estableix el IMV.

Revisió de dades personals i econòmiques
Sempre resulta convenient revisar l'esborrany de declaració que ofereix l'Agència Tributària. A través de RENDA WEB la informació serà la més actualitzada possible però, en tot cas, l'Agència pot no disposar de totes les dades amb transcendència en la declaració, dades que potser el contribuent ha d'incorporar a l'esborrany de declaració.

Alguns casos típics que aconsellen aquesta revisió són els següents:

 • Immobles i les seues referències cadastrals
 • Circumstàncies personals i familiars (si van canviar en 2021)
 • Arrendaments d'immobles
 • Transmissions
 • Aportacions a plans de pensions
 • Quotes sindicals
 • Percepció de prestacions per ERTO
 • Percepcions per subvencions
 • Deduccions familiars i per maternitat
 • Deducció per inversió en habitatge habitual
 • Deduccions autonòmiques
Pujar