4 de desembre de 2020 4/12/20

Cultura inicia la restauració de la façana i el campanar de l’església dels Sants Joans de Faura

  • L’actuació consisteix en reparació de fissures i despreniment en cornises i neteja de vegetació

La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport ha iniciat, a final de juliol, les obres de reparació de la cornisa i revestiment de les façanes i del campanar de l’església dels Sants Joans de Faura.

La intervenció s’està realitzant per a reparar els desperfectes existents en la façana, elements ornamentals, campanar, cornisa, muntants, llindes de les finestres i elements d’acabament superiors.

Les actuacions es divideixen en l’eliminació d’elements impropis com els morters degradats, badats, amb falta d’adherència i de cohesió, alhora que es retirarà la brutícia i vegetació existent en canalons.

Pel que fa a la façana de l’edifici, s’actuarà per a reparar les fissures, humitats, descantells i brutícia per escorriments, i es procedirà al sanejament i la reparació de les lesions amb l’aplicació de morter de calç i restablint el color de la façana.

També s’actuarà en els elements ornamentals del campanar per a reforçar-los, mitjançant la cosida dels elements solts, com ara teules trencades, i posterior reparació i sanejament.

L’església dels Sants Joans és un edifici de planta rectangular, que segueix el disseny de creu llatina, amb nau principal (major) i una altra de menys longitud transversal (transsepte) i naus laterals adherides al voltant de la nau major i de l’absis formant el deambulatori per a completar, així, la forma rectangular de la planta. Al final d’una d’aquestes naus es troba el campanar, en el qual també està previst intervindre.

L’import de les obres ascendeix a 47.069 euros i el termini d’execució és de tres mesos.

Pujar