5 de desembre de 2020 5/12/20

El consistori se suma a una campanya de llenguatge no sexista en valencià

El consistori se suma a una campanya de llenguatge no sexista en valencià - (foto 1)

  L'Ajuntament de l'Eliana s'ha adherit a una campanya que ha impulsat la Diputació de València. Baix el lema 'Valencià per la Igualtat', aquesta iniciativa pretén incidir en dos vessants: d'una banda, fomentar l'ús del valencià; d' altra, evitar el llenguatge sexista que s'empra habitualment, fins i tot sense ser conscients d'açò.

  Emprar de forma sistemàtica el genèric en masculí és una clara mostra de llenguatge sexista: per exemple, parlar de l'Oficina d'Atenció al Ciutadà pot substituir-se per 'Oficina d'Atenció a la Ciutadania', amb el que s'inclouen als ciutadans i a les ciutadanes. És una mera mostra de com es pot evitar un ús inadequat de l'idioma, seguint unes pautes senzilles.

  Aqueixes recomanacions, que formen part de la campanya 'Valencià per la Igualtat' es divideixen en diferents apartats: per exemple, és important emprar el gènere adequat en les professions ('la jutgessa', 'la regidora', etc.). També és recomanable usar les paraules genèriques ('la ciutadania', i no 'els ciutadans'), de manera que s'empren termes que incloguen tant a homes com a dones.

  De la mateixa manera, és important triar un vocabulari que englobe a la totalitat del col·lectiu de què s'està parlant: un exemple és evitar 'els funcionaris', decantant-se per 'el personal de l'Ajuntament'; o no emprant 'els aspirants' al lloc de... per 'els qui' aspiren al lloc de...

  Quant a l'ús del valencià, existeixen uns vocables (com 'qui', 'tothom', 'qualsevol' o 'ningú') que poden aplicar-se de manera que ningú quede exclòs. Açò mateix pot aplicar-se a les paraules 'persona', 'part' o 'equip'.

  Els 28 municipis que s'han adherit a aquesta iniciativa, entre els quals es troba l'Eliana, coincideixen que s'ha de reconèixer la igualtat de drets entre homes i dones, i per açò s'ha d'usar un llenguatge no sexista. Açò passa per emprar els adjectius adequats per a referir-se a les persones, evitant estereotips.

  "És important reconèixer que el llenguatge és una eina de poder, que té la capacitat de transformar la realitat actual, en la qual existeix discriminació i un ús sexista en molts àmbits", s'explica des de la Regidoria d'Igualtat de l'Ajuntament de l'Eliana.

  Pujar