8 de desembre de 2019 8/12/19

La Universitat Jaume I ofereix places vacants en vuit de les seues titulacions de grau

  La Universitat Jaume I de Castelló obri del 29 al 31 de juliol de 2019el termini per a sol·licitar alguna de les places vacants en primer curs per a vuit dels graus oficials que ofereix la universitat pública de Castelló en el curs 2019-2020, després de finalitzar el procés de convocatòria única de preinscripció.

  A l'Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals es podrà optar a les places vacants dels graus en Arquitectura Tècnica; Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural, i Enginyeria Elèctrica.

  A la Facultat de Ciències Humanes i Socials hi ha vacants en els graus en Humanitats: Estudis Interculturals, i Història i Patrimoni, mentre que a la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques, han quedat vacants en els graus en Finances i Comptabilitat, en Gestió i Administració Pública i en Turisme.

  Les persones interessades han de presentar una sol·licitud telemàtica, amb la documentació acreditativa del compliment dels requisits d'accés, en l'adreça: https://www.uji.es/serveis/sgde/base/actual/procesos/preinscripcio/grau/vacants/. Els criteris d'aplicació de plaça seran els mateixos que els de preinscripció (convocatòria i nota). El dia 9 de setembre es publicarà en la pàgina web de l’UJI la relació d’estudiantat admès i exclòs. Les persones admeses s’hauran de matricular els dies 9, 10 i 11 de setembre.

  ocultar
  La Universitat Jaume I ofereix places vacants en vuit de les seues titulacions de grau
  Pujar