1 de desembre de 2020 1/12/20

L'UJI participa en un projecte europeu per a promoure l'economia circular en els sectors de construcció i mobiliari

L'UJI participa en un projecte europeu per a promoure l'economia circular en els sectors de construcció i mobiliari - (foto 1)
  • KATCH_i desenvoluparà eines de formació per a fomentar l'ús sostenible dels recursos

El grup Disseny i Art Contemporani: Tendències, Innovació i Creativitat (DACTIC) de la Universitat Jaume I participa en el projecte KATCH_i impulsat en el marc del programa ERASMUS+ d'Aliances del Coneixement per a promoure l'economia circular i sostenible en els sectors de construcció i mobiliari. El projecte, que s'ha engegat al gener de 2017 i tindrà una durada de tres anys, té per objectiu reforçar les competències en el disseny i desenvolupament de productes i serveis que s'alineen amb l'economia circular i la sostenibilitat en els sectors de la construcció i el mobiliari. Per a açò es pretén desenvolupar material formatiu centrat en l'aprenentatge basat en problemes, un MOOC i eines per a assistir en el desenvolupament de productes i serveis per a la sostenibilitat i la denominada economia circular, encaminada a reduir la producció de deixalles verges, tancant els «bucles» o fluxos econòmics i ecològics dels recursos.

El projecte europeu cerca reforçar les competències del estudiantat universitari i dels professionals dels sectors de la construcció i el mobiliari i també enfortir les relacions entre tots dos, incrementant l'ocupabilitat i contribuint a la innovació i la competitivitat en el marc de l'economia circular. Per part de la Universitat Jaume I participen en el projecte Elena Mulet i Vicente Chulvi, professors del Grau de Disseny Industrial i Desenvolupament de Productes i membres del grup de recerca Disseny i Art Contemporani: Tendències, Innovació i Creativitat (DACTIC).

Els dies 23 i 24 de gener, el LNEG- Laboratório Nacional de Energia e Geologia, coordinador del projecte, va acollir la primera reunió internacional de treball a Lisboa. Els objectius més imminents són l'anàlisi de les necessitats formatives i l'establiment d'una xarxa d'agents d'interès als qui transferir els resultats. El projecte KATCH_i compta amb onze socis de Portugal, Espanya, Àustria i Dinamarca. En el cas d'Espanya, a més de l'UJI, participen en el projecte l'Associació d'Investigació de les Indústries Ceràmiques i Prospektiker Instituto Europeo de Prospectiva y Estrategia S.A.

Pujar