6 de desembre de 2020 6/12/20

L’UJI organitza una jornada per a trencar estereotips i promoure l’ensenyament igualitari de les matemàtiques

    El Grup d’Innovació Educativa Noves Tecnologies i Metodologies en l’Aprenentatge i Avaluació d’Estadística de la Universitat Jaume I ha organitzat del 2 al 10 de novembre la Jornada Virtual en Coeducació Matemàtica «Trencant Estereotips» que té com a objectiu difondre com dur a terme un ensenyament de les matemàtiques igualitari en tots els nivells educatius, divulgar biaixos de gènere inconscients que realitza el professorat per tal de pal·liar-los i promoure l'interès cap a les disciplines STEM.

    La jornada cobreix la coeducació matemàtica en totes les etapes educatives i tractarà aspectes com ara la gestió de l'aula, la visibilització de las contribucions de dones i altres grups minoritaris en matemàtiques, l'ús del llenguatge inclusiu, la metodologia, els continguts, el treball en valors humanitzant els problemes, l'ús de l’ordenador, l’avaluació i, sobretot, les relacions interpersonals, on és fonamental l’empatia i trencar estereotips i biaixos implícits.

    La jornada està dirigida a professorat de matemàtiques o d’assignatures de ciència i tecnologia i és de tipus asíncron, és a dir, els vídeos de les xarrades i recursos poden visualitzar-se en qualsevol moment durant els dies que dura la jornada.

    Més informació i inscripció: http://www.coeducamates.uji.es/

    Pujar