22 d’octubre de 2020 22/10/20

L’UJI obri el portal on consultar la informació acadèmica del pròxim curs i conèixer la presencialitat per assignatures

    La Universitat Jaume I ha obert l’accés al Sistema d’Informació Acadèmica (SIA) amb les dades actualitzades per al curs 2020-2021 en el qual es planteja un model de docència semipresencial, amb la màxima presencialitat que permeten les disposicions sanitàries, i que per a cada títol, s'ha planificat en funció de la seua idiosincràsia i es recull en les addendes a les guies docents.

    El SIA és el resultat del treball conjunt de diferents serveis de la Universitat, sota la supervisió del Vicerectorat d'Estudis i Docència, per a mostrar a l’estudiantat tota la informació acadèmica dels estudis oficials de grau i màster des d’una mateixa aplicació. D’aquesta manera, l’estudiantat ja pot visualitzar la informació per al pròxim curs sobre cadascuna de les assignatures incloses en les titulacions que s’imparteixen a l’UJI: assignatures i guies docents, sistemes d'avaluació, professorat, horaris i aules i altres aspectes docents i organitzatius dels estudis.

    Enguany, a causa de les circumstàncies excepcionals en què començarà el curs, es recomana a l’estudiantat estar especialment atent als missatges de cadascuna de les titulacions relacionats amb les addendes a les guies docents i els horaris, que en alguns casos combinaran docència presencial i no presencial degut a les restriccions d'aforament derivades de les recomanacions sanitàries.

    Pujar