24 de novembre de 2020 24/11/20

L'UJI acollirà «I Congrés Internacional de Sexualitat: Expressant la diversitat»

    El grup SALUSEX de la Universitat Jaume I de Castelló i la Universitat de València organitzen el «I Congrés Internacional de Sexualitat: Expressant la diversitat», que es realitzarà en l'UJI els dies 17 i 18 d'octubre del 2019. El termini per a la presentació de pòsters o comunicacions finalitza el pròxim 1 de juliol.

    Aquest congrés té l'objectiu de servir com un escenari on es puga aportar i escoltar gran nombre d'investigacions i experiències que mostren les múltiples formes d'expressar la diversitat sexual. El propòsit dels organitzadors és atendre no solament la diversitat relacionada amb l'orientació i la identitat sexual, amb un especial interès en la sexualitat de les persones LGTB+, sinó també amb les diferents manifestacions de la sexualitat al llarg del cicle vital, la vivència de la sexualitat de les persones amb diversitat funcional física o intel·lectual, o col·lectius específics com els treballadors sexuals. 

    També es pretén recollir fenòmens actuals com el sexe virtual i altres manifestacions de la influència de les tecnologies de la informació i comunicació (TIC) en l'expressió de la sexualitat. I fer promoció de la salut sexual i la prevenció de conductes de risc, i de la intervenció psicològica davant determinats problemes (disfuncions sexuals, parafilies, addicció al sexe, etc.), tot això des de la necessària perspectiva de gènere.

    Ja han confirmat la seua assistència conferenciants de prestigi tant nacionals (Félix López de l'O. de Salamanca i José Antonio Carrobles de l'O. Autònoma de Madrid) com a internacionals (Seth Kalichman de l'O. de Connecticut als EUA, Hanneke de Graaf d'Holanda) i molts altres com Francisco Cabello (Institut Andalús de Sexologia i Psicologia), Jose Ignacio Pichardo (O. Complutense de Madrid), María Lameiras (O. de Vigo), Elena García Vega (O. d'Oviedo), Montserrat Planes (O. de Girona), Jose Pedro Espada (O. Miguel Hernández d'Elx), Cristina Garaizábal (Fundació Daniela), Andrés López de la Llave (UNED), Dolores Frías (O. de València), Ángel Castro (O. de Saragossa) i Noemí Pereda (O. de Barcelona).

    Pujar