elperiodic.com
SELECCIONA IDIOMA
Castellano

El Consell Social aprova el Pla d’Acció de Govern de l’UJI 2019-2022

  El Consell Social de la Universitat Jaume I ha aprovat el Pla d’Acció de Govern per al període 2019-2022. El Pla es presenta com un instrument que defineix el futur cap al qual es vol encaminar la institució, i també les grans línies d’actuació que dinamitzaran la Universitat en els pròxims anys amb l’objectiu d’avançar en la construcció de l’UJI i de contribuir a la millora de la societat.

  En aquest sentit, el Pla estableix sis eixos estratègics amb objectius prioritaris: formació; generació de coneixement, transferència i innovació; persones; projecció local i global; compromís social i cultural, i governança i sostenibilitat.

  En el primer eix estratègic, de formació, els objectius es centraran a millorar i actualitzar l’oferta d’estudis oficials, impulsar l’oferta de titulacions no oficials, definir i desplegar l’estratègia de difusió de l’oferta formativa, millorar els processos de qualitat i gestió acadèmica i afavorir la innovació educativa.

  El segon eix, de generació de coneixement i transferència i innovació, pretén potenciar la investigació de qualitat, enfortir els recursos humans dedicats a la investigació; facilitar l’activitat del personal investigador; promoure l’emprenedoria, la transferència de coneixement i la innovació entre el personal investigador, i apropar el coneixement generat en la universitat a la societat.

  En l’eix estratègic de persones el propòsit és millorar les condicions de treball, reconèixer l’esforç i la dedicació del personal, impulsar la captació de talent i el relleu generacional i millorar la plantilla i la carrera universitària del PDI, així com impulsar la participació de l’estudiantat i incentivar les seues oportunitats d’aprenentatge.

  El quart eix, de projecció local i global, pretén millorar la formació de llengües estrangeres, promoure i millorar el repertori lingüístic de la comunitat universitària, incrementar l’oferta docent en valencià i incentivar-ne l’ús, incrementar la presència de l’UJI en l’entorn, internacionalitzar el Model Cultural UJI, potenciar la mobilitat internacional, impulsar la dimensió internacional dels estudis i aconseguir un posicionament estratègic en l’àmbit internacional.

  Pel que fa al cinquè eix, compromís social i cultural, els objectius estratègics són consolidar el programa de voluntariat i participació de l’estudiantat, dissenyar i implementar polítiques i accions responsables socialment, potenciar les accions de cooperació al desenvolupament, impulsar la cultura de la pau i de la convivència, fomentar el respecte a la diversitat, la transversalitat i l’equitat de gènere; integrar la cultura com a valor i com a referent en la vida universitària i enfortir la xarxa d’alumni i de PDI i PAS jubilat.

  Per últim, en l’eix de governança i sostenibilitat es pretén consolidar la participació de la comunitat i la transparència institucional; adaptar i millorar la normativa i simplificar els procediments, assegurar la sostenibilitat econòmica, millorar la sostenibilitat i habitabilitat del campus i consolidar i renovar les infraestructures i equipaments del campus.

  El Pla també vincula les accions definides per a aconseguir en els pròxims quatre anys els objectius de futur prioritzats i preveu una avaluació anual de l’evolució tant dels objectius com de les accions establertes.

  Aquest Pla va ser aprovat pel Consell de Govern el passat 20 de juny.

  Pujar