1 de desembre de 2020 1/12/20

Compromís busca protegir les competències pròpies de la Diputació per garantir recursos per a la nova normalitat

Compromís busca protegir les competències pròpies de la Diputació per garantir recursos per a la nova normalitat - (foto 1)
  • La coalició valencianista defensa blindar les partides d’estricta necessitat front a modificacions pressupostàries per lluitar contra la crisi del coronavirus a la província

El grup Compromís a la Diputació de Castelló proposarà a la Junta de Portaveus de l’ens provincial que es revisen tots aquells serveis i partides pressupostàries que es dediquen actualment a competències impròpies de la Diputació i que no són d'estricta necessitat per a la reactivació socioeconòmica immediata de les comarques del Nord. El portaveu de la coalició, Ignasi Garcia, ha argumentat que “les competències diferents de les pròpies i de les delegades només poden exercir-se per les entitats locals quan no posen en risc la sostenibilitat financera del conjunt de la hisenda municipal, complint els principis d'estabilitat pressupostària”. Per tant, “cal evitar posar en perill no sols l'equilibri econòmic de la institució supramunicipal sinó també els serveis bàsics que està obligada a prestar per llei”.

Així ho ha fet constar el grup Compromís al document de propostes que presentarà a la Junta de Portaveus de la Diputació per a la reactivació social i econòmica de les comarques del Nord en el marc de desescalada de la crisi sanitària de la Covid-19. Ací, la coalició valencianista també recomana adequar el Pla Estratègic de Subvencions 2020-2022 (PES) per enfocar-lo a pal·liar els efectes immediats de la crisi del coronavirus en el teixit socioeconòmic de les comarques de Castelló, alhora que contemple inversions per a la transició ecològica, d’acord amb els principis de l’Aliança europea per la Reconstrucció Verda (Green Recovery Alliance), a la que ha aprovat adherir-se la institució aquesta mateixa setmana.

Segons ha mencionat el portaveu valencianista a la Diputació de Castelló, “no podem deixar la UE fora de l’equació de la reactivació, ja que ens proporcionarà un important suport financer i assistència tècnica si sabem encarar les nostres polítiques cap als principis de l'economia verda i la col·laboració intermunicipal”. Tal com s’explica al document de propostes de Compromís, la UE recorrerà al denominat Mecanisme per a una Transició Justa, que contribuirà a mobilitzar 100.000 milions d'euros, com a mínim, durant el període 2021-2027 a les regions més afectades.

En la mateixa línia, Garcia ha insistit que cal seguir buscant fórmules de col·laboració amb les nostres institucions més pròximes com la Generalitat Valenciana per “evitar duplicitats i ser més eficients en l’ús dels recursos públics”. Igualment, “caldria revisar els contractes que es troben en execució actualment i, en particular, els que finalitzen pròximament, per tal de millorar l’eficiència en la seua efectuació”. El document també fa referència a la necessitat que la Diputació demane una moratòria de dos anys en el Pla Econòmic i Financer (PEF) per “fer ús dels 43 milions de romanents dels quals disposa i destinar-los a inversions financerament sostenibles dins del marc del Green New Deal europeu”.

Pujar