8 de juliol de 2020 8/7/20

La regidoria de Benestar Social augmenta un 25% la dotació per al Servei d'Ajuda a Domicili

La regidoria de Benestar Social augmenta un 25% la dotació per al Servei d'Ajuda a Domicili - (foto 1)

  La regidoria de Benestar Social ha incrementat un 25% la dotació pressupostària per al Servei d'Ajuda a Domicili (SAD) que es presta a persones que no poden atendre les seues necessitats bàsiques, a les quals els permet gaudir d'un major grau d'autonomia a la seua vivenda. Aquest servei tenia una partida de 62.884 euros per a 2017, que es veurà incrementada en 16.000 euros i quedarà en uns 79.000 euros.

  D'aquesta forma s'atendrà a les nombroses peticions rebudes i es reduirà notablement la llista d'espera existent.

  En la línia d'atendre les necessitats bàsiques d'un major nombre de persones en situacions més vulnerables, l'àrea de Benestar Social ja va incrementar en 2016 la dotació per a aquest SAD un 25%. En total, i des del canvi de govern d'ara fa dos anys, el pressupost per a l'ajuda a domicili ha pujat un 56,20%, i ha passat dels 50.500€ de 2015 als esmentats 79.000 euros d'enguany.

  El SAD porta a terme actuacions de caràcter personal, com són la higiene bàsica, la mobilització a casa, l'ajuda per a la ingesta d'aliments i el control i administració de medicaments, així com l'acompanyament a visites i passejos. També inclou activitats de caràcter domèstic, com són la neteja de la vivenda, la compra i preparació d'aliments, o el llavat i l'ordenació de la roba.
  Des del SAD també es dóna suport a l'organització econòmica i familiar, a la planificació de la higiene, a la formació en hàbits convivencials o a la integració i la socialització de l'usuari o la usuària.

  Així mateix, també es marca com a meta atendre situacions conjunturals de crisi personal o de convivència, i servir com a mesura de descans familiar per a les persones que atenen als i les usuàries del SAD.

  En definitiva, aquest servei té com a finalitat promoure l'autonomia personal en el medi habitual, atenent a les persones amb dificultats per a la realització d'activitats bàsiques, previndre i evitar l'internament de persones en centres de majors, donar suport a les unitats de convivència amb dificultats per a afrontar les responsabilitats de la vida diària, afavorir el desenvolupament de capacitats personals i hàbits de vida adients, promoure la convivència de la persona al seu grup de pertanyença i l'entorn comunitari, i afavorir la participació de persones i unitats de convivència en la vida de la comunitat.

  Pujar