27 d’octubre de 2020 27/10/20

El Grup Municipal Projecte-Ciutadans aposta per un carril bici que unixca desde Gandia fins als Molinell per l'antic traçat de la via del tren

  Hu s'ha dut a terme, en l'Ajuntament d'Oliva, una Junta de Seguretat a la que han estat presents representants polítics de diversos municipis i membres de les forces i cosos de seguretat, així com també s'ha contat amb la presència del Delegat del Govern en la Comunitat Valenciana. El motiu d'aquesta reunió s'ha realitzat per tractar els greus accidents mortals esdevinguts en dates recents a la N-332 al seu pas per Oliva.

  Entre d'altes possibles solucions que s'han plantejat, Projecte-Ciutadans d'Oliva aboga per l'habilitació de l'antiga via del tren com a carril bici, conectant el Molinell amb el Casc Urbà, de forma paralel·la amb la N-332.

  Aquest carril bici hauria de tindre un tractament excepcional, per tal de que continga una amplària i unes condicions del ferm favorables, i unes mesures de seguretat adequades tan per a l'utilització tant per a ciclisme esportiu com per a usuaris i turistes que es desplacen en bicicleta.

  Per part de la regidoria d'Urbanisme que dirigeix Blai Peiró, ja s'estan fent les gestions amb ADIF (Administración de Infraestructuras Ferroviarias), que es la propietària dels terrenys de l'antiga via del tren, per a que en cedixquen aquest espai per construir aquesta via ciclista.

  A més, des d'aquest grup s'ha valorat molt positivament la tasca dels cosos i force de seguretat que han dut a terme davant aquestes accidents mortals de les últimes setmanes.

  Respecte a l'esmentat carril bici, Blai Peiró comenta que : «obviament no aconsseguirem que tots els ciclistes es desplacen per aquesta via en un futur, però, no obstant, sí que contribuirà a que una gran part d'aquests ho facen i, així, al reduïr el nombre d'ususaris en bicicleta de la N-332, es lograrà disminuir les possibilitats de sofrir accidents".

   

  Pujar