10 de desembre de 2019 10/12/19

Arxiu de noticies de Economia i Negoci en Oliva - Octubre 2016

El Ministeri d’Hisenda no selecciona l’Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat d’Oliva

OLIVA | ECONOMIA I NEGOCI
En gener del 2016, l’Ajuntament d’Oliva va optar per primera vegada a una gran convocatòria del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), a les ajudes previstes per al quinquenni 2015-2020. Va ser el Ple d’Oliva, el que va aprovar per unanimitat la «Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat» (EDUSI), un document de cent pàgines que realitza un diagnòstic de la ciutat i proposa les intervencions més urgents, fins i tot amb un detallat cronograma fins a 2020 i un pressupost aproximat de 10 milions d’euros en total. L’EDUSI v...

L'Ajuntament està tramitant una rebaixa de 8 euros en la taxa per la prestació del servei de recollida i transport de residus sòlids urbans

OLIVA | ECONOMIA I NEGOCI
Igual que estaran fent molts altres ajuntaments de l'Àrea de Gestió V-5, l'Ajuntament d'Oliva està fent totes les gestions oportunes per tal que, en la pràctica, els seus ciutadans no acaben pagant dues vegades per un mateix servei. El passat 27 de setembre de 2016, l´Assemblea General del Consorci de Residus de l'Àrea de Gestió V-5 (COR), va acordar aprovar inicialment la modificació de la seua ordenança reguladora de la taxa per transferència, transport, valorització i eliminació de residus sòlids urbans (anunci BOP 6-10-2016), amb efectes per a l'exercici 2017. ...
Pujar