26 de maig de 2020 26/5/20

Nules renova el conveni amb la Fundació Isonomia de l’UJI

Nules renova el conveni amb la Fundació Isonomia de l’UJI - (foto 1)
  • L’acord permetrà a l’ajuntament seguir fent actuacions conjuntes per a la promoció de la igualtat

La rectora de la Universitat Jaume I i presidenta de la Fundació Isonomia, Eva Alcón, i l'alcalde de Nules, David García, han signat un nou conveni de col·laboració per continuar amb la promoció de la igualtat d'oportunitats entre dones i homes a aquest municipi i pel qual, a més, s'estableix la continuïtat de la participació de Nules en la Xarxa Isonomia de Municipis per a la Igualtat Efectiva de Dones i Homes i en els seus programes anuals, que tenen com a finalitat la promoció de la igualtat efectiva de dones i homes en tots els àmbits i la prevenció de la violència cap a les dones.

L’acord permetrà a l’Ajuntament de Nules seguir  formant part d’una xarxa col·laborativa; tenir accés a assessorament i orientació especialitzada; disposar d’estratègies i recursos per a avançar cap a una societat més igualitària; i disposar de canals de comunicació, divulgació i transferència de les experiències i bones pràctiques.

La Fundació Isonomia proporcionarà informació actualitzada en matèria d’igualtat; possibilitarà la interacció amb altres ajuntaments i facilitarà la participació en accions formatives per al personal tècnic.

La rectora de la Universitat Jaume I ha mostrat la seua satisfacció per la signatura d’aquest conveni. “Renovem així el compromís per treballar conjuntament en la igualtat d’oportunitats per a què siga possible en la nostra societat i en tots els nostres municipis” ha destacat Alcón. 

Per la seua part, l’alcalde de Nules, David García, ha manifestat que “la voluntat de l’ajuntament és seguir treballant per a avançar cap a una societat més igualitària. De fet, gràcies a aquest conveni podem comptar amb diferents instruments per a promoure la igualtat efectiva entre dones i homes”.

Des de la regidoria de Polítiques d’Igualtat, Rosa ventura, assenyala que “són moltes les activitats i programacions que al llarg de l’any organitzem per a promoure la igualtat i previndre la violència cap a les dones gràcies a la col·laboració de la Fundació Isonomia”.

El conveni tindrà una durada de quatre anys prorrogable tàcitament una sola vegada i per un període igual.

Pujar