3 de desembre de 2020 3/12/20

Nules constituirà una borsa de monitors socorristes per a la Piscina Municipal

Nules constituirà una borsa de monitors socorristes per a la Piscina Municipal - (foto 1)

    L'Ajuntament de Nules constituirà una borsa de treball de monitors socorristes per a la Piscina Municipal, així el Butlletí Oficial de la Província (BOP) ha publicat en data 8 de juliol les bases específiques per a la contractació de dos monitors i la constitució de la borsa de treball.

    La selecció de personal es farà pel procediment de concurs-oposició en el que hi haurà dos fases, la primera tindrà dos exercicis obligatoris i eliminatoris que puntuaran fins un màxim de 10 punts sent necessari obtindre una puntuació mínima de 5 punts per a superar cada prova i poder així passar a la següent fase. Finalitzada aquesta fase oposició es realitzarà la fase concurs en la qual es puntuarà els mèrits presentats.

    La regidora de Polítiques d'Ocupació, Rosa Ventura explica que "estem treballant per a l'actualització i creació de noves borses de treball, complint així amb els criteris d'igualtat, capacitat i mèrit per a aconseguir un lloc de treball en la administració local. De fet ja em constituït les borses de neteja, policia local, jardineria, educador social, administratiu i serveis socials, a més des de principi del 2017 s'està treballant per a fer una borsa d'informador turístic i de personal docent de l'Escola Permanent d'Adults (EPA)".

    El termini per a presentar sol·licituds finalitza el proper 18 de juliol, els interessats en participar en aquest procés de selecció deuran abonar una taxa de 15 euros abans de presentar la corresponen instància. Les bases es poden consultar a la web municipal.

    Pujar