Castellano

Montcada s'adhereix a l'Agència Valenciana de Protecció del Territori

    L'Ajuntament de Montcada ha aprovat per majoria absoluta la seua adhesió a l'Agència Valenciana de Protecció del Territori (AVPT) per a salvaguardar l'ordenació del municipi.

    Esta Agència és un organisme de la Generalitat Valenciana amb competències autonòmiques en matèria de protecció de la legalitat urbanística. El seu objecte és protegir el territori, respecte infraccions greus o molt greus comeses en sòl no urbanitzable, comú o protegit en els municipis adherits. En definitiva, té la finalitat essencial de vetlar per la utilització legal del sol. Esta adhesió suposa la posada en marxa de diferents mesures amb les quals es tindrà un major control sobre les infraccions urbanístiques en Montcada.

    Segons ha destacat el regidor d'Urbanisme, Pep Esplà, "esta adhesió és molt interessant, pel seu major poder disciplinari per a casos com construccions il·legals en un entorn com el de l'Horta protegida o per altres possibles infraccions que no podem tolerar des de l'Ajuntament a la nostra ciutat". Per la seua part, la regidora de Medi Ambient, Valentina Cortegoso, s'ha mostrat "satisfeta perquè aquesta iniciativa haja tirat endavant, suposa dotar Montcada d'un nou mecanisme de protecció del territori que de segur que serà beneficiós per a la nostra ciutat i el seu entorn".

    En l'actualitat són 296 els municipis adherits en total a la Comunitat Valenciana.

    Pujar