31 d’octubre de 2020 31/10/20

El Govern d'Espanya concedix un any més a Llíria per a executar l’ARRU

  • S'amplia el termini per a l'execució de les Àrees de Rehabilitació i Regeneració Urbana finançades amb el Pla Estatal d'Habitatge 2013-2016

El Consell de Ministres va aprovar el desembre passat un Reial Decret que amplia el termini per a l'execució de les actuacions dels programes de foment del parc públic d'habitatge en lloguer i de regeneració i renovació urbanes del Pla Estatal d'Habitatge 2013-2016.

Este s'amplia des del 31 de desembre de 2019 fins al 31 de desembre de 2020.  La norma reguladora del Pla Estatal d'Habitatge 2018-2021, atesa l'especial complexitat en la gestió d'estos programes d'ajuda, va establir la possible ampliació del termini d'execució d'estes actuacions.

Diferents comunitats autònomes i ajuntaments, entre ells Llíria, havien traslladat al Ministeri la impossibilitat de finalitzar les actuacions subscrites en el marc dels esmentats programes durant l'any 2019, a causa de la complicada gestió i tramitació que comporten les actuacions (tramitació financera i urbanística, licitacions d'obres, informació pública, expropiacions, contractació i execució d'obres de rehabilitació, renovació o nova planta d'habitatges, reallotjaments temporals, contractació i execució d'obres d'urbanització o reurbanització, etc).

Per a la regidora d'Habitatge de Llíria, Eli Llopis, “s'aconseguix d'esta manera més temps per a completar la execució del programa d'inversions, que contempla obres d'edificació de 20 habitatges en substitució d'unes altres, la rehabilitació de 80 habitatges i la reurbanització en zones degradades”.

Esta iniciativa establix una inversió total de 4.640.000 d'euros, aportats pel Ministeri de Foment (1,67 milions d'euros), la Generalitat (480 mil euros), l'Ajuntament de Llíria (1,53 milions d'euros) i els propis particulars.

Actuacions urbanístiques com la reurbanització de la pujada de Sant Miquel o l'obertura del carrer Garcilaso al barri del Pic, podran ser executades en el marc d'este programa.

Finalment, Eli Llopis ha volgut insistir que “amb la rehabilitació i la regeneració urbana no sols es pretén recuperar i renovar els habitatges dels barris històrics de Llíria i els seus espais urbans, sinó que també es pretén reactivar l'economia lliriana en el sector de la construcció”.

Pujar