25 de gener de 2020 25/1/20

S’obri una borsa d’ocupació per a personal administratiu

S’obri una borsa d’ocupació per a personal administratiu - (foto 1)

  L’Ajuntament de Godella ha constituït una borsa d’ocupació per a la incorporació de personal administratiu (grup C, subgrup C1), ja siga mitjançant nomenaments interins o contractes d’obra i servei, segons les necessitats de la corporació.

  Les sol·licituds s’hauran de presentar per registre d’entrada de l’Ajuntament o be a través de la seu electrònica (https://sede.godella.es/PortalCiudadano/) segons el model de l’Annex II del document de les bases que es pot trobar adjunt.

  El període per a presentar les sol·licituds serà de 10 dies hàbils a partir del següent a la publicació en el BOP. Juntament amb la sol·licitud, s’haurà d’aportar el justificant de pagament de la taxa.

  El sistema de selecció serà el de concurs-oposició. Els mèrits i la nota de l’examen determinaran l’ordre de la borsa.

   

  Pujar