elperiodic.com
SELECCIONA IDIOMA
Castellano

Es detecten danys en cultius causats per conills i s’informa com solucionar-ho

Es detecten danys en cultius causats per conills i s’informa com solucionar-ho

  En les darreres setmanes s'han detectat danys notables en cultius agrícoles com a conseqüència del considerable augment de les poblacions de conill de muntanya, una espècie amb una gran capacitat d’adaptació a hàbitats molt diversos.

  Estos animals viuen en caus que excaven en terres soltes, talussos fàcils d’excavar i ben drenats. S’alimenten per la nit, un fet que dificulta l’observació directa dels exemplars. Són animals sedentaris que rara vegada s’allunyen grans distàncies de les zones de refugi, per això causen danys en els cultius que existeixen al voltant dels caus.

  La competència en matèria cinegètica és de la Conselleria i, per això, d’acord amb la Llei de Caça de la Comunitat Valenciana els llauradors afectats han de comunicar directament a la Conselleria que pateixen danys en els seus cultius per a què aquesta administració prenga les mesures oportunes.

  S’haurà de realitzar una sol·licitud de control d’espècies potencialment perjudicials per a l’agricultura, ramaderia, caça o fauna silvestre, que haurà de presentar-se en el registre de la Direcció Territorial d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural (c/ Gregori Gea, 27, de València). L’imprès es pot descarregar des del següent enllaç: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=673

  Per tal d’evitar la propagació d’esta espècie, l’Ajuntament de Godella informa als llauradors que hauran d’evitar pràctiques agrícoles que proporcionen refugi als conills, eliminant amuntonaments de pedres o branques que puguen donar-los amagatalls.

   

  Pujar