5 de desembre de 2020 5/12/20

La Generalitat posa en marxa 128 processos participatius durant este primer any de govern

  • Les dades recollides mostren la voluntat del Consell per impulsar el govern obert i una democràcia participativa

  • El conseller Manuel Alcaraz ha destacat que la "reconnexió de la política amb la ciutadania" és un dels eixos programàtics del Pacte del Botànic

La Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació ha elaborat un informe sobre les polítiques de participació impulsades des de la Generalitat. Este document fa un balanç dels processos participatius oberts durant este primer any de legislatura per tal d'impulsar la proximitat de les institucions amb la societat. "Estem treballant per la reconnexió de la política amb la ciutadania que és un dels cinc eixos programàtics del nou govern del Botànic", ha explicat el conseller Manuel Alcaraz.

En este primer any de legislatura, la Generalitat ha posat en marxa un total de 128 processos i polítiques de participació, obertes a la ciutadania, a través de les diferents conselleries. Alcaraz explica que "l'enfocament del nou Consell suposa radicalment un pas endavant, i malgrat la falta de finançament per realitzar més accions, "no hi ha dubte que les perspectives obrin el camí d'una autèntica democràcia participativa". "És allò que anomenem Govern Obert que consisteix en la incorporació de la participació ciutadana en els àmbits de disseny i elaboració de les polítiques públiques i de la gestió administrativa", ha afegit el conseller.

Entre les conclusions destaca que allò que les conselleries més han consultat en este any ha estat sobre les bases d'ajudes, seguit de les normatives reglamentàries així com de l'elaboració de diferents plans, programes o estratègies com per exemple el procés obert per al I Pla Valencià de la Producció Ecològica, el Pla d'Acció Territorial Sectorial del Comerç a la Comunitat Valenciana o el Pla d'Ordenació i Dinamització de l'Horta de València, entre altres. També el Consell ha obert a la participació l'elaboració de projectes legislatius com ara la Llei de Funció Social de l'Habitatge, la futura Llei de Responsabilitat Social, l'avantprojecte de la Llei Integral del Reconeixement del Dret a la Identitat i Expressió de Gènere o el reglament del Codi de Bon Govern. Són alguns exemples del gran volum d'activitat participativa que s'ha posat en marxa i que es complementa amb la realització de jornades, trobades o reunions informatives com són les organitzades per la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport en matèria de programes formatius o donant visibilitat als centres i entitats docents en l'anomenada Primavera Educativa. També hi ha l'obertura de fòrums de discussió com el que es va encetar per al IV Pla de Salut 2016-2020 de la Comunitat Valenciana o el IV Pla Director de la Cooperació Valenciana 2017-2021, així com el Fòrum de Debat sobre la Justícia a la Comunitat Valenciana.

Els canals més utilitzats per facilitar esta participació són els correus electrònics, les reunions amb agents implicats, el registre administratiu i els grups de debat. I pel que fa als participants destaquen les associacions, la pròpia administració de la Generalitat i els ajuntaments així com els experts o especialistes en la matèria.

D'altra banda, per al conseller la creació de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació implica donar una major visualització a aquestes polítiques participatives: "Aquesta activitat ja no es percep de manera residual, sinó dotada d'entitat pròpia com a part integral del projecte polític del nou Consell".

Des d'esta conselleria s'han iniciat actuacions que impliquen un canvi qualitatiu important entre les quals estan les jornades de diagnòstic Parlem de participació, celebrades durant el passat mes de novembre a Castelló de la Plana, València i Alacant. Jornades que tenien la voluntat de ser el punt de partida per a un nou temps de les polítiques de participació ciutadana. Es va comptar amb representants d'entitats ciutadanes i les persones que s'ocupen de desenvolupar aquestes polítiques en els ajuntaments.

L'elaboració d'un nou decret regulador dels CEVEX i el del Consell de Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana introdueixen també canvis cap a òrgans més plurals i democràtics. Per a Alcaraz, "el moment actual és un punt d'inflexió en esta matèria".

Pujar