23 de febrer de 2020 23/2/20

Trobada directors CEFIRE a Gandia

Trobada directors CEFIRE a Gandia - (foto 1)

  El vicealcalde de Gandia, Josep Alandete Mayor, va donar la benvinguda ahir, en nom de la ciutat, als directors dels Centres de formació, innovació i recursos al professorat (CEFIRE), que van celebrar al centre de Gandia la seua reunió mensual.

  A la trobada, també hi era el Subdirector general de Formació de la Conselleria d’Educació, Carlos Sánchez, i els caps de servei de la subdirecció general.

  Alandete va agrair la tasca que realitzen els CEFIRE en general i, en concret, el de Gandia, amb la seua directora, Manela Faus Mascarell, al capdavant.

  Els CEFIRE són els òrgans de l’administració educativa per a la formació permanent del professorat d’ensenyament no universitari de règim general. Depenen de la Conselleria d’Educació i tenen com finalitat afavorir la formació del docent com a professional exigida per l’actual sistema educatiu en els seus aspectes fonamentals referents a la formació personalitzada, la participació i la col·laboració dels pares, mares i/o tutors, l’atenció a la diversitat, el desenvolupament de capacitats, el foment d’hàbits educatius i instructius, l’activitat investigadora, l’orientació educativa, la metodologia activa, l’avaluació dels processos d’ensenyament, la relació amb l’entorn, la formació en el respecte i la defensa del medi ambient i l’educació en valors.

  Estan integrats per assessors/es de formació i funcionaris d’administració i serveis. L’actuació dels centres de formació, innovació i recursos educatius es desenvolupa d’acord amb el Pla anual de Formació establert per la Conselleria. Aquesta actuació es realitza de manera coordinada amb els centres educatius adscrits al CEFIRE i altres serveis de suport del sistema educatiu.

  Pujar