29 d’octubre de 2020 29/10/20

L'Hospital de Gandia implanta un sistema per a millorar la seguretat de les transfusions sanguínies

L'Hospital de Gandia implanta un sistema per a millorar la seguretat de les transfusions sanguínies - (foto 1)

  L'Hospital Francesc de Borja de Gandia, a través del Servei d'Hematologia i amb la col·laboració de professionals d'infermeria del centre, ha posat en marxa un sistema per a millorar la seguretat i el control en el procés de transfusió sanguínia.

  Es tracta d'un registre informatitzat basat en la identificació mitjançant codis de barres de tots els actors i elements implicats en aquest procés: professionals, pacients, mostres sanguínies, documentació i hemoderivats.

  Així, el sistema monitora en temps real totes les fases de la transfusió a través d'un registre informatitzat des del moment en què se sol·licita la transfusió fins a la mateixa transfusió, passant per l'extracció de la mostra, la seua recepció i la selecció de l'hemoderivat. Per a això, es disposa de polseres per a pacients, etiquetes amb codis de barres i un dispositiu PDA amb un programari de gestió de dades.

  Aquest sistema s'utilitza en totes les unitats d'hospitalització per part dels i les professionals, que han sigut formats específicament per a això. Funciona de la següent manera: primer, cada professional ha d'identificar-se amb el seu corresponent nom d'usuari i contrasenya. A continuació, "llig" electrònicament mitjançant la PDA el SIP de la polsera del pacient, el codi específic del document de petició de la transfusió, el codi de la polsera del pacient i el del tub de la mostra extreta.

  Quan comença el procés de la transfusió es procedeix de la mateixa manera "llegint" els codis corresponents de la borsa del Banc de Sang i, de nou, de la polsera del pacient, i, a continuació, s'introdueixen les constants vitals del pacient que se sol·liciten. Aquest procés es repeteix quan finalitza la transfusió, i conclou amb una valoració del professional, que pot indicar si la transfusió és correcta, si ha sigut interrompuda o si ha provocat alguna reacció (esgarrifances, dolor en el punt d'injecció, nàusees…) registrant tot això en una base de dades.

  A més d'això, l'hospital també ha implantat la petició electrònica de la transfusió, de manera que el personal facultatiu que la sol·licita evita fer-lo a mà i portar-lo a Hematologia per a començar el procés. Així, amb la informatització de la petició també millora l'eficàcia del procés i s'eviten possibles errors de transcripció.

  Pujar