elperiodic.com
SELECCIONA IDIOMA
Castellano
Renda 2023

Estes són les deduccions de la quota autonòmica que pots aplicar en la declaració de la Renda 2023

Estes són les deduccions de la quota autonòmica que pots aplicar en la declaració de la Renda 2023
 • El president Carlos Mazón ha assegurat durant la presentació del pla autonòmic de deduccions de l'IRPF que “és possible una política fiscal social”

El Palau de la Generalitat Valenciana ha sigut l'escenari triat este matí per a la presentació del pla autonòmic de deduccions de l'IRPF, la declaració de la Renda 2023.

La consellera d'Hisenda, Ruth Merino, ha sigut l'encarregada de presentar les deduccions a les quals podran adherir-se els valencians, les famílies, per habitatge habitual, per fins culturals, donacions, vehícles de mobilitat despeses sanitàries, d'assistència o sobre la pràctica esportiva, entre altres.

Carlos Mazón, president de la Generalitat Valenciana, que també ha participat en la presentació del pla ha assegurat que “és possible una política fiscal social”.

Segons les dades que estima l'administració autonòmica, en la Comunitat Valenciana hi ha 2,1 milions de contribuents que són potencials beneficiaris, això és el 87,50% de les persones que realitzen la declaració de la renda.

Amb les mesures aprovades pel Consell que presidix Carlos Mazón suposaran un benefici estimat superior als 180 milions d'euros per al conjunt dels contribuents.

Deduccions de la quota autonòmica de l'impost:

Deduccions personals i familiars

 • Per fills: 300 euros per naixement o acolliment d'un fill; 246 euros per naixement o adopció múltiples; 246 o 303 euros per naixement o adopció de fill amb discapacitat; 330 o 660 euros per a família nombrosa o monoparental
 • Per despeses de guarderia: el 15% de les quantitats satisfetes, amb un màxim de 297 euros per cada fill menor de tres anys
 • Material escolar: 110 euros per cada fill o menor acollit escolaritzat
 • Per a contribuents amb dos o més descendents: el 10% de l'import de la quota íntegra autonòmica
 • Per a les mares treballadores: 460 euros per cada fill d'entre 3 i 5 anys
 • Per a contribuents amb discapacitat: 197 euros per contribuent amb discapacitat de 65 anys o més
 • Per ascendents majors de 75 anys o majors de 65 amb discapacitat: 197 euros de deducció
 • Per la contractació per a la cura de persones: 50% de les quotes socials satisfetes
 • Per tractaments de fertilitat efectuats a dones d'entre 40 i 45 anys: 100 euros

Deduccions habitatge habitual

 • Per accés a l'habitatge en propietat: per primera adquisicón d'habitatge habitual per joves de fins a 35 anys o per adquisició d'habitatge habitual per persones amb discapacitat, el 5% de les quantitats satisfetes; per adquisició o rehabilitació de l'habitatge habitual amb ajudes públiques: 112 euros
 • Per arrendament o pagament per la cessió fent ús de l'habitatge habitual: 20% de les quantitats satisfetes; entre el 25 i el 30% en els casos d'arrendatari menor de 35 anys, amb discapacitat i/o consideració de víctima de violència de gènere, amb límit de 950-1.100 euros
 • Per arrendament d'habitatge per l'acompliment d'un treball o activitat econòmica en municipi diferent d'aquell en el qual el contribuent residia amb anterioritat: el 10% de les quantitats satisfetes, amb un màxim de 224 euros
 • Per inversió en l'habitatge habitual: per invesiones per a l'aprofitament d'energies renovables, 40%; per obres de conservació o millora de la qualitat, sostenibilitat i accessibilitat, el 20%. En el cas de persones amb discapacitat, el 50%
 • Per residència habitual en un municipi en risc de despoblament: 330 euros

Altres deduccions

 • Per fins culturals: 21% de les quantitats satisfetes per l'adquisició d'abonaments culturals
 • Per donacions: 20% per als primers 150 euros i 25% per a la resta en el cas de finalitat ecològica, relatives al patrimoni cultural valencià, foment de la llengua valenciana i altres fins culturals, científics o esportius
 • Per obtenció de rendes derivades d'arrendament d'habitatges: 5% dels rendiments íntegres
 • Per l'increment dels costos de finançament alié en la inversió de l'habitatge habitual: el 50% de la diferència entre l'abonat un any i l'anterior
 • Per adquisició de vehicles de mobilitat: 10% per vehicles nous
 • Per la subscripció i desemborsament d'unes certes participacions o accions: 30% fins a 6.600 euros
 • Per quantitats satisfetes en despeses sanitàries i d'assistència (com a salut bucodental, mental o visual): fins a 150 euros
 • Per despeses associades a la pràctica esportivai altres pràctiques saludables: el 30%, amb el límit de 150 euros
Pujar