1 de juny de 2020 1/6/20

El 70% de les empreses de la Comunitat van implementar durant l'estat d'alarma mesures de prevenció davant el COVID-19

El 70% de les empreses de la Comunitat van implementar durant l'estat d'alarma mesures de prevenció davant el COVID-19 - (foto 1)
  • A mitjan abril, el 100% de les empreses enquestades ja comptava amb alguna mena de sistema de prevenció

Més de dues-centes empreses han participat en la segona enquesta Covid19, impulsada per INECA i CEV, l'objectiu de la qual era conéixer tant el grau d'activitat mantinguda durant l'estat d'alarma i el d'implementació de les mesures de seguretat sanitàries en les empreses de la Comunitat, per a realitzar una radiografia de la situació en la qual es troba la regió.

El president de INECA, Rafael Ballester, ha explicat que “l'elevada participació ens ha permés valorar molt positivament el compliment de les mesures sanitàries imposades pel Govern i les diferents mesures no obligatòries que els empresaris han decidit desenvolupar en les seues societats per a preservar la seguretat dels empleats, proveïdors i clients”.

Per part seua, el president de CEV Alacant, Perfecte Palacio, ha assenyalat que “el grau d'implantació de mesures de protecció ha sigut el mateix en sectors essencials i no essencials, per la qual cosa cal reconéixer tant el suport que han donat a la societat els primers com l'esforç per no parar i seguir actius dels segons”.

L'enquesta va ser realitzada entre el 29 d'abril i el 5 de maig i distribuïda en les tres províncies de la Comunitat Valenciana a través de correu electrònic, pàgines web i xarxes socials com twitter i LinkedIn, entre altres mitjans.

Sobre aquest tema, el director d'Estudis de INECA, Francisco Llopis, ha detallat que 206 empreses han participat en aquesta investigació amb prop de 72.000 empleats, estant l'11% d'aquestes signatures operant en les tres províncies.

Perfil de les empreses

Les empreses participants presenten una àmplia diversitat quant a la grandària empresarial mesurada pel nombre d'empleats. Deixant al marge les 10 empreses que superen els 500 empleats, la immensa majoria presenten una dimensió reduïda. Així el 73% compten amb una xifra d'empleats inferior als 55 treballadors. La grandària mitjana de les empreses participants se situa en la forqueta d'entre 40 i 70 treballadors, excepte el cas de les empreses que tenen la seua activitat a la província de Castelló que tripliquen aquesta grandària mitjana i se situa per damunt dels 150 treballadors. Per contra, les societats d'Alacant es presenten amb la menor grandària mitjana, entorn dels 40 empleats, segons revelen les dades de l'enquesta.

Respecte a l'activitat, les empreses d'Alacant mostren una mitjana d'activitat del 40%, enfront del 56% de les empreses de Castelló o el 68% del de les empreses de València. No obstant això, la seua activitat ha oscil·lat entre el 19% del comerç a l'engròs, passant pel 75% del comerç d'alimentació fins al 100% de les empreses de subministrament d'aigua.

Llopis assenyala que l'estat d'alarma ha dividit al teixit empresarial en dos grans col·lectius, d'un costat les activitats essencials i la resta, les no essencials i amb possibilitat de desenvolupar l'activitat. Amb aquesta dicotomia, el 40% de les empreses participants s'engloben en la primera categoria, la d'essencial, i el restant 60% en les no essencials.

Els tres sectors amb major presència i que conjuntament aconsegueixen la meitat de les empreses són: Altres serveis (20%), Indústria manufacturera (18%) i Activitats professionals i tècniques (13%). Amb el color blau s'han marcat aquells sectors amb un grau d'activitat inferior a la mitjana, que se situa entorn del 49%. En aquesta posició es troben, entre altres, l'hostaleria, el comerç (sense alimentació), l'educació, agricultura i transport.

En canvi, els sectors que presenten un major grau d'activitat (amb color taronja) són els que poden elevar el seu grau d'activitats bé per tractar-se de sectors essencials o bé perquè poden desenvolupar en major mesura el teletreball. Podem destacar entre altres els següents sectors amb major grau d'activitat: les financeres, la indústria manufacturera, les activitats professionals, la construcció i el comerç d'alimentació

La mitjana d'empleats de les empreses participants en l'enquesta que estan treballant de manera presencial se situa en el 39% de la plantilla. Les quatre activitats amb major percentatge d'empleats treballant de manera presencial són la indústria manufacturera (63%), la construcció (63%), el comerç d'alimentació (79%), l'agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca (79%).

Mesures preventives del covid19

Respecte a les mesures de prevenció sanitàries, 7 de cada 10 les van implementar en les seues empreses abans o amb el decret d'estat d'alarma del 14 de març del 2020. En l'anàlisi per territoris, Llopis indica que s'aprecia que les empreses que estan presents en més d'una província mostren percentatges més elevats en el còmput d'empreses amb mesures de prevenció abans o amb la declaració de l'estat d'alarma.

Així, per exemple, es comprova que les empreses amb activitat en tota la comunitat tenien aquestes mesures en el 91% de les seues empreses. Sobre aquest punt, Perfecte Palacio ha afirmat que “les empreses han reaccionat ràpid, no han perdut el temps quant a la implantació de mesures de prevenció, i si no han pogut fer-ho *dese l'inici de l'estat d'alarma ha sigut per la manca d'equips de protecció individual”.

Les mesures preventives més utilitzades han sigut el distanciament social i la restricció del contacte físic entre clients i proveïdors, encara que moltes empreses han adoptat l'ús de màscara i guants, la desinfecció dels llocs de treball, el foment de les reunions virtuals i la ventilació de les instal·lacions com a mesures habituals en la seua activitat diària.

Dels quasi 72.000 empleats, només destaquen 439 casos de covid-19, sense que s'hagen concretat, entre ells, cap mort. I d'aquesta xifra, el 30,2% eren asimptomàtics. Els casos de Covid-19 s'han presentat en 34 de les empreses participants en l'enquesta. Aquestes empreses comptabilitzen un total de 63.012 empleats, per la qual cosa el percentatge d'afectats se situa en el 0,70%.

Com a conclusió rellevant, el president de CEV Alacant ha afirmat que “evidentment les empreses l'activitat de les quals pot realitzar-se en teletreball han pogut continuar en major grau, però també hi ha empreses industrials o de construcció que han pogut adaptar-se millor a la crisi per tindre ja disposats processos de suport i gestió en remot de la seua activitat administrativa o comercial, per la qual cosa és palesa que la digitalització no sols fa que les empreses siguen més competitives, també les fa més resilients”.

Respecte a la desescalada, la majoria desitja reactivar les activitats productives prohibides durant l'estat d'alarma, sobretot les empreses pertanyents als sectors de l'agricultura, comerç d'alimentació, construcció i les activitats artístiques.

Especial Coronavirus a Castelló, Valencia y Alacant

Especial Coronavirus a Castelló, Valencia y AlacantEntrar en el especial
Pujar