Castellano

'El Mòbil, quan toque' La Nova Campanya de conscienciació sobre l'ús del mòbil i els accidents a les línies del TRAM

'El Mòbil, quan toque' La Nova Campanya de conscienciació sobre l'ús del mòbil i els accidents a les línies del TRAM

    Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), en col·laboració amb la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori i de les Institucions locals com l'Ajuntament del Campello, ha iniciat el llançament de la campanya "El Mòbil, quan toque", amb l'objectiu de sensibilitzar als usuaris del TRAM i a la ciutadania sobre la necessitat de parar atenció als passos a nivell i accessos entre andanes de les línies de Tram d'Alacant.

    La campanya esta adreçada tant per a conductors com per a vianants, amb la pretensió de mitigar la sinistralitat que encara es registra en estos punts de la xarxa. Es remarquen aquells accidents provocats per l'ús inapropiat de dispositius mòbils o altres tecnologies d'informació i entreteniment, que a més acostumen a tindre gent jove com a protagonistes.

    Des de 2015 ençà s'han produït diversos atropellaments a vianants en les línies deL tram. En alguns d'aquests accidents s'ha observat que l'ús del telèfon mòbil, d'una o altra forma, ha provocat la distracció del vianant i l'accident sobrevingut, amb el resultat de lesions. ·

    Dins la campanya s'ha començat amb el desplegament de cartells, a més d'un vídeo breu, però aclaridor.

    Pujar