elperiodic.com
SELECCIONA IDIOMA
Castellano

La denúncia de Facua a un altre festival valencià: cobrar per retornar els diners no consumits de la polsera 'cashless'

La denúncia de Facua a un altre festival valencià: cobrar per retornar els diners no consumits de la polsera 'cashless'
  • Consulta com pots recuperar els diners del sistema cashless

FACUA-Consumidors en Acció ha denunciat a Adculture Gestió AIE, promotora del Medusa Festival celebrat del 9 al 14 d'agost a Cullera, per cobrar "despeses de gestió" per retornar els diners sobrants de la polsera cashless, imposar aquest mètode com a única forma de pagament, prohibir l'accés amb menjar i beguda de l'exterior, i cobrar una quantia addicional al cost de l'entrada de 15 euros al dia a qui volguera poder entrar i eixir del recinte lliurement, o la mateixa quantia extra per fer un canvi de nom en l'entrada. La denúncia ha sigut dirigida a la Subdirecció General de Comerç i Consum de la Generalitat Valenciana.

L'empresa organitzadora va imposar una clàusula de "reaccés no permés" si no es pagava 15 euros per dia. Així mateix, va establir un termini d'únicament quatre dies per a retornar, previ pagament de 3 euros, els diners sobrants de la polsera cashless.

L'associació considera que aquesta mesura se sustenta exclusivament en criteris de rendibilitat per a la promotora, buscant l'empresa del festival el seu enriquiment de manera il·lícita. Al seu torn, entén que no hi ha justificació per a l'aplicació d'aquesta norma, perquè si les entrades i eixides del recinte pogueren afectar el normal desenvolupament de l'espectacle o suposar un problema de seguretat, en cap cas es permetria el reaccés a aquestes.

Comissió per recuperar els diners del sistema cashless

Sobre la polsera cashless, en la pàgina web quedava recollit que seria l'únic mètode de pagament vàlid: "La polsera cashless serà l'únic mètode de pagament vàlid durant el festival per a pagar beguda i marxandatge. El menjar es pagarà en efectiu o targeta, a excepció del menjar del càmping, que també es pagarà per polsera. Pots recarregar la teua polsera de manera prèvia en la nostra web, en línia des de la nostra web durant el festival, en els nostres totems d'autorecàrrega i en les casetes habilitades dins del festival en efectiu o targeta".

L'article 47.1 lletra ñ) del Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, relatiu a infraccions en matèria de defensa dels consumidors i usuaris recull com a infracció: "La negativa a acceptar el pagament en efectiu com a mitjà de pagament dins dels límits establits per la normativa tributària i de prevenció i lluita contra el frau fiscal".

Aquesta mesura podria vulnerar la Llei 46/1998, de 17 de desembre, sobre introducció de l'euro, que en el seu article 3 estableix que l'euro és des de l'1 de gener de 1999, inclusivament, la moneda del sistema monetari nacional és l'euro, tal com aquesta moneda es defineix en el Reglament (CE) 974/98, del Consell, de 3 de maig.

També el Codi Civil en el seu article 1.170 estableix que el pagament dels deutes de diners haurà de fer-se en l'espècie pactada, i no sent possible entregar l'espècie, en la moneda de plata o or que tinga curs legal a Espanya.

L'associació recorda que l'abonament en efectiu és un mètode de pagament legal, per la qual cosa aquestes restriccions imposades suposen un impacte negatiu als consumidors. Així, l'associació ha reclamat a les autoritats competents que incoen expedients sancionadors i multen, de conformitat amb els fets denunciats, aquestes pràctiques contràries a dret.

Per a la devolució dels imports no consumits amb el sistema cashless, la promotora va limitar el període per a sol·licitar el reintegrament a tot just 4 dies, entre el dimarts 16 d'agost i el divendres 19 d'agost, i va imposar també una comissió de "despesa de gestió" de tres euros. Però van anar més enllà, i van afegir un altre advertiment: "Tingues en compte que els imports gratuïts no consumits no es retornen, i tampoc les consumicions no gaudides del bonocopas".

Enriquiment injust de la promotora

Respecte a la imposició d'un termini de només quatre dies per a sol·licitar la devolució dels diners sobrants de les polseres i la prohibició d'entrar amb menjar i beguda de l'exterior, resulta completament abusiu atenent el que es disposa en l'article 82.1 del Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, segons el qual "es consideraran clàusules abusives totes aquelles estipulacions no negociades individualment i totes aquelles pràctiques no consentides expressament que, en contra de les exigències de la bona fe causen, en perjudici del consumidor i usuari, un desequilibri important dels drets i obligacions de les parts que es deriven del contracte".

Resulta obvi, cita la denúncia de FACUA, que es tractaria d'una pràctica no consentida expressament, que atenta a la bona fe, en imposar-se un termini excessivament breu en perjudici del consumidor, i que suposa un flagrant desequilibri contractual, atés que si el consumidor no actua en l'indicat termini l'empresari obtindria un enriquiment injust en apropiar-se d'una quantitat íntegra d'un servei que finalment no es presta.

En aquest sentit, l'apartat segon de l'article 1.964 del Codi Civil, estableix un termini de cinc anys per a aquelles accions que deriven d'una relació contractual. Tenint en compte això, qualsevol termini imposat per la mercantil ha de comparar-se amb el termini legal de 60 mesos (cinc anys).

D'un altre costat, l'antiga Agència Espanyola de Consum, Seguretat Alimentària i Nutrició (Aecosan) -ara, l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (Aesan)-, va publicar en 2016 un informe relacionat amb aquest mateix assumpte, en aquella ocasió amb la prohibició en cinemes, en el qual concloïa que existia una "clàusula abusiva" ja que el consumidor "es veu privat de la prestació principal, de manera injustificada, havent abonat l'entrada, sobre la base d'una limitació imposada unilateralment respecte a un servei accessori que no ha sol·licitat, i tenint en compte que l'activitat bàsica de l'empresa no és la venda i distribució de menjar i beguda".

Per tot això, FACUA ha exigit a la Generalitat Valenciana que òbriga expedient sancionador a la promotora del Medusa Festival, Adculture Gestió AIE, en entendre que s'ha vulnerat la normativa vigent en matèria de consum.

Pujar